Home » Hoe kan ik WWvK steunen?

Help WWvK

Hoe kunt u WWvK helpen?

U kunt WWvK helpen, door periodiek of eenmalig een bedrag te schenken, klik dan hier.

Velen kiezen ervoor een feestelijke gebeurtenis of evenement te koppelen aan WWvK. Als u daar meer over wilt weten, klik dan hier.

De fiscus kan meebetalen, meer weten? Klik dan hier.

U kunt ook doneren door op het logo van geef.nl te klikken. Dit logo vindt u rechts in beeld.


De stichting WWvK kent verschillende inkomstenbronnen:

  • Periodieke donaties
  • Eenmalige giften
  • Bedragen uit sponsoracties


De inkomsten die de stichting WWvK genereert, worden voor minstens 90% besteed aan de projecten die de aanvraagprocedure positief hebben doorlopen. In het bestuursbesluit staat voor welk bedrag elk individueel project wordt ondersteund. De ontvangen bedragen worden na een positief bestuursbesluit overgemaakt naar het project.

Toekenning donatie- en/of sponsorgelden
Het is mogelijk om donatie- en/of sponsorgelden toe te wijzen aan langlopende projecten. Deze projecten krijgen de steun van WWvK voor meerdere jaren. Uw bijdrage kan worden gebruikt voor de ondersteuning in de komende jaren. Ook is het mogelijk sponsoracties te koppelen aan projecten om aan te geven welke relatie er is tussen de actie en de stichting WWvK. Deze bijdrage verhoogt niet de bestaande projectondersteuning, maar geeft de stichting WWvK extra ruimte voor het ondersteunen van nieuwe projecten.

Toekenning donatie- en/of sponsorgelden aan projecten met bestuursbesluit.
Projectaanvragen waarvoor al een bestuursbesluit is genomen, kunnen niet worden verhoogd. Het besluit over de ondersteuning en de hoogte van de ondersteuning is immers al genomen. Heeft u een sponsoractie uitgezet met als doel een project aanvullend te ondersteunen, dan zijn er twee opties:

  • Ondersteuning via de stichting WWvK. In dit geval zal er een aanvullende aanvraag van de projecteigenaar moeten worden ingediend, deze doorloopt wederom de procedure aanvraag projectondersteuning.
    Als er positief wordt besloten, kan het aanvullende bedrag worden overgemaakt naar het project.

  • Rechtstreekse ondersteuning. Sponsoracties ten bate van een specifiek project kunnen altijd op eigen titel worden gehouden. De bedragen die gegenereerd worden, kunnen rechtstreeks overgemaakt worden naar het project, door de initiatiefnemer van de sponsoractie. Let op! De sponsoractie is dus niet voor de stichting WWvK, doch direct ten bate van een specifiek project. Deelnemers aan de sponsoractie moeten dit wel weten.