Home » Hoe kan ik WWvK steunen? » Donateur worden

Donateur worden

 

Elke gift die WereldWijd voor Kinderen ontvangt staat voor een kleine of grote bouwsteen in één van de projecten die de stichting ondersteunt. Uw donatie is daarom meer dan welkom! 

U kunt WereldWijd voor Kinderen zowel eenmalig als periodiek financieel steunen door een incassomachtiging in te vullen.

Daarnaast is het mogelijk om zelf rechtstreeks een bijdrage over te maken. Dit kan naar NL31 INGB 0000 0019 84 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Stichting WereldWijd voor Kinderen te Baarn, onder vermelding van 'donatie WWvK'


WereldWijd voor Kinderen heeft de zogenaamde ANBI status; meer informatie over o.a. de fiscale voordelen die aan de ANBI status verbonden zijn, vindt u bij ANBI status.

Wilt u nu direct doneren?
Dat kan via Geef.nl. Klik hier of op het logo rechts. Geef.nl betaalt van uw donatie 95% aan ons door. 

Schenken en de fiscus
Onder bepaalde voorwaarden is uw gift geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de belastingen, voor meer info, klik hier.

Sponsoractie
Wilt u een sponsoractie organiseren, klik dan hier.