Home » Nieuws » WWvK in het Nieuws

Mocht u in een van de dagbladen, magazines of tijdschriften een artikel met betrekking tot WereldWijd voor Kinderen tegenkomen, wilt u dit dan aan de redactie van deze website doorgeven? Graag via info@wwvk.nl                                   

Dan kunnen wij dit op deze pagina plaatsen.