Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 129 Imenaschool Kigali, Rwanda

Imenaschool Kigali, Rwanda

Wat houdt het project in?

De Imenaschool is een school voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
De school staat in een arme wijk in Kigali. Antoinette is de vrouw achter deze school. Zij heeft, naast haar huis, de school klas voor klas opgebouwd met behulp van kleine leningen en giften. Het bijzondere aan deze school is, dat er heel professioneel les wordt gegeven.

Vooral de arme kinderen moeten volgens Antoinette goed onderwijs kunnen volgen, zodat zij een toekomst kunnen opbouwen. Er zijn veel kinderen in de wijk van wie de ouders of verzorgers het schoolgeld niet kunnen betalen. WereldWijd voor Kinderen betaalt voor een aantal van deze kinderen het schoolgeld.

Antoinette heeft veel contacten gelegd met de internationale school in Kigali. De leerkrachten gaan daar regelmatig naartoe om hun deskundigheid te bevorderen. Deze invloed zie je terug in de lokalen en in de manier van lesgeven.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Ik ben Hennie Haarman uit de gemeenschap Nijmegen. Wij hebben anderhalf jaar in Kigali gewoond en daar veel mooie ervaringen opgedaan met lokale bevolking. Ik ben in die tijd vaak op de Imenaschool geweest en heb veel met Antoinette gesproken. Ik heb veel bewondering voor de toewijding en gedrevenheid van Antoinette. Zij zet alles opzij voor haar school, de kinderen en de mensen die in haar wijk wonen. Ik heb gezien hoe hard Antoinette moet werken om deze kinderen een kans te geven. De kinderen komen haar stralend tegemoet en ze voelen zich veilig op deze school. Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst en daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.
 
Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
WereldWijd voor Kinderen betaalt voor een aantal van deze kinderen het schoolgeld.