Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 131 Jopies Dromenquilt

Stichting Jopie's Dromenquilt

Wat houdt het project in?
Stichting Jopie's Dromenquilts schenkt quilts aan kinderen die het zwaar hebben. Een quilt is een lappendeken waaronder je kan wegkruipen, waarin je je kan warmen en die er vrolijk uitziet. Als een kind ziek is of op een andere manier een moeilijke periode doormaakt, staat het hele leven op z'n kop. Pijn, verdriet en vooral machteloosheid. Je kunt er niets van overnemen. Misschien een heel klein beetje verlichten. Dat proberen wij ook te doen. Een klein beetje warmte geven, een klein beetje dromen.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Zr. B. Snijder-Wijnhoud is de aanvrager en maakt met enkele zusters droomdekentjes voor Stichting Jopie's Dromenquilt. Dit doen zij in de plaats van samenkomst in Zwolle. Ook niet-apostolische dames werken hieraan mee. Onze motivatie is: samen werken aan droomdekentjes en hiermee kinderen een beetje troost en warmte geven.

Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
Een financiële ondersteuning  voor de aanschaf van materialen als stoffen, garen en vullingen, voor het vervaardigen van de quilts.