160 Wigwamvakanties 5 gezinnen 1 week vakantie

Land en stad:Nederland, Valkenburg aan de Geul

Naam project:Stichting WigWam

Soort project:Gezinsvakanties

Website Project: www.stichtingwigwam.nl

Looptijd: Vanaf 1997

Pijler: Langlopend project in Nederland 

Projectaanvrager: Bep en Miriam de Jonge
Gemeenschap: Rotterdam-Prinsenland


Wat houdt het project in?
Het is heerlijk om er met het hele gezin even tussenuit te gaan. Maar met een zoon of dochter met een beperking is het vinden van een leuke vakantiebestemming niet eenvoudig. Speciaal voor deze gezinnen zijn er door het jaar heen wigwamvakanties in Nederland en Frankrijk. 5 dagen per week is er een avontuurlijk en grensverleggend activiteitenprogramma voor alle kinderen, met en zonder beperking. Tijdens het activiteitenprogramma krijgt het kind een persoonlijk begeleider. Hierdoor hebben de ouders even tijd voor zichzelf of voor elkaar en is het gezin 's avonds compleet.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Wij, Bep en Miriam de Jonge, gaan inmiddels al 12 jaar mee met deze vakanties. Het is geweldig om te zien dat je in korte tijd een band op kan bouwen met deze kinderen. We zien kinderen grenzen verleggen en ouders tot rust komen. Het kost energie maar geeft nog veel meer positieve energie terug. Bijzonder is dat ouders, zonder eerst te vragen wie je bent en wat je doet, 'zomaar' hun kinderen met ons meegeven en ons dus onvoorwaardelijk vertrouwen.
 
Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
Wereldwijd voor Kinderen stelt 5 niet draagkrachtige gezinnen in de gelegenheid toch van deze vakantie gebruikt te maken. De gezinnen die hiervan gebruik maken worden ondersteund; ze leveren ook altijd een (minimale) eigen bijdrage.  Op deze manier wordt niemand buitengesloten.