Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 161 Multifunct centrum Plopana

161 Multifunctioneel centrum Plopana Roemenië

Wat houdt het project in?
Het project bestaat uit de nieuwbouw van een pand, bestemd voor het organiseren van activiteiten voor kinderen (leeftijd ca. 4 - 16 jaar) en het bieden van ondersteuning aan hun ouders of verzorgers bij de opvoeding.

Enkele problemen die in Noordoost - Roemenië spelen:

  • Ouders die naar elders vertrekken om een inkomen te verwerven. Kinderen worden achtergelaten en groeien op bij (vaak oudere) grootouders.
  • Kinderen die in armoede leven en maar zelden een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen.
  • In de regio Plopana leven ongeveer 25 kinderen met een beperking, waarvoor geen passende voorzieningen bestaan.
  • Er is weinig aandacht voor geboortebeperking.


Daarom is het ontwerp van het gebouw er op gericht de volgende functies te gaan vervullen:

  • Dagelijkse opvang van kinderen met schoolproblemen (huiswerkbegeleiding, extra lessen, naschoolse opvang).
  • Verzorgen van een warme maaltijd voor kinderen uit de arme gezinnen.
  • Begeleiding van ouders en grootouders in het opvoedingsproces.
  • Periodieke activiteiten voor kinderen met een beperking.
  • Voorlichting over gezinsplanning.
  • Maatschappelijk werk voor ouders en familie.

Looptijd:
Het bouwproject (inclusief voorbereidingen) loopt van 1 oktober 2015 tot en met augustus 2016 (oplevering).

Website Project:
Geen aparte website, maar informatie is te vinden op de website en de facebookpagina van Stichting Werkgroep Oost-Europa.

Verslag van de stand van zaken in oktober 2016

U kunt dit verslag met de button rechts downloaden

stand van zaken oktober 2016

Eindverslag oktober 2017

U kunt dit verslag met de button rechts downloaden

Verslag Plopana

Onderstaande foto's zijn uit het eindverslag