Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 252 Kindertehuis Gambia kosten onderwijs 2019

252 Kindertehuis Gambia opleidingskosten

De aanvrager schrijft:

Dit kindertehuis dat op 14 januari 2009 zijn deuren heeft geopend en gerund wordt door een Nederlands echtpaar, te weten Sia Jongeneel en Gert-Jan Bevers biedt plaats aan 25 kinderen, waarvan er afgelopen december 2 zijn overgeplaatst naar een "inbetweenhouse". Deze kinderen hebben toen de 18jarige leeftijd bereikt en mogen dan volgens de Gambiaans wet niet meer in een kindertehuis wonen. Dus wonen zij nu samen met een verzorgster(moeder) in een klein huisje in de buurt, maar vallen nog onder de financiële verantwoording van Sia en Gert-Jan. Dit kindertehuis is volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs. Wij hebben het project afgelopen jaar 2 keer bezocht om hand- en spandiensten te verrichten en waren verbaasd om te zien hoe goed de donaties besteed worden. Wat wij hebben gezien, zou je elke sponsor willen laten zien. Sia en Gert-Jan kunnen elke sponsor recht in de ogen kijken. Elke euro komt de kinderen ten goede. 

Stichting Les Amis de Gambie is in 2002 in Luxemburg opgericht met als doel ondersteuning van Gambia door het zenden van humanitaire hulp. En de bouw, het onderhoud en het beheer van een kindertehuis in Sinchu Alhajie. Sia Jongeneel woonde en werkte op dat moment in Luxemburg en heeft de stichting samen met collega's en vrienden opgericht. Daarna is ze begonnen met het bouwen van een kindertehuis, dat in 2009 geopend kon worden. De kinderen in dit kindertehuis worden liefdevol verzorgd en volgen daarnaast de best bij hen aansluitende opleiding. Voor de kinderen die dit niveau aankunnen gaat het hierbij om een opleiding volgens de Cambridge methode die zij volgen op een priveschool. Hier is voor gekozen, omdat het niveau van de staatsscholen in Gambia erg laag ligt en men daarmee weinig kans op een baan heeft later. Sia en Gert-Jan hopen dat zij hun kinderen het beste mee kunnen geven, zowel in liefde, voeding, verzorging en onderwijs. Om hen zo op te laten groeien tot volwassenen, die goed voor zichzelf kunnen zorgen en ook anderen nog wat kunnen helpen. Ook Gambiaanse kinderen hebben talenten, maar ze moeten wel ontwikkeld worden en dat gebeurt helaas niet op de staatsscholen.

WWvK betaalt de opleidingskosten van drie kinderen. Deze kinderen hebben persoonlijke bedankbrieven gescheven.