Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 271 Mountain Child Care Quest Treks en Quest Tribes

271 Mountain Child Care Quest Treks en Quest Tribes

Mountain Child Care is de stichting van MyQuest en is gevestigd in Kathmandu, Nepal. Zij organiseren persoonlijk leiderschap-programma’s voor Nepalese tieners met kwetsbare achtergronden.

De aanvrager schrijft o.m.:

Door middel van een QuestTrek, een 6-daagse trail door de bergen van Nepal, en een vervolgprogramma QuestTribes worden de tieners gestimuleerd om na te denken over hun talenten, kwaliteiten, sterke punten, kernwaarden, en toekomst.

Het inzicht dat je ‘niet je verhaal bent’, ondanks je verleden en achtergrond, is zeer bevrijdend en levert zeggenschap over hun eigen leven op. De tieners hebben enorm veel te dealen met stigma’s en labels van de samenleving en om hiermee om te kunnen gaan moeten ze weerbaar zijn, en niet slachtoffer blijven van hun verleden of algemene conditioneringen van de samenleving. Losbreken hiervan en zien wat hun talenten en sterktes zijn, geeft ze veel zelfwaarde waardoor ze zich ontwikkelen als krachtige individuen die zelf verantwoordelijkheid nemen over hun leven en uit de welbekende ‘poverty trap’ kunnen ontsnappen. Dit houdt in dat we ze van binnenuit empoweren. Alleen een mentaal gezond individu draagt positief bij aan een samenleving en wordt een ‘actor of change’.

Een belangrijk onderdeel is ‘heling’. Heling en acceptatie van hun verleden, waarom ze in een kinderhuis zijn opgenomen, heling ten opzichte van hun ouders en familie etc. Pas als heling heeft plaats gevonden, is er ruimte om met positiviteit en geloof naar de toekomst te kijken. Dit gaat hand in hand met een diploma. Een diploma zonder hoop of zelfvertrouwen, zal uiteindelijk de jongeren niet uit de situatie halen. Wanneer dit, behalen van diploma en geloof in de toekomst, wel samen plaats vindt, wordt de gewenste realiteit van de jongeren een mogelijkheid.

Het programma van de QuestTrek is gebaseerd op oa Theory U (Otto Sharmer), motivational interviewing, systemisch werken, positieve psychologie en de theorie en onderzoeken van Tom Rathover de effectiviteit van het werken vanuit je talenten. Door de kracht van de natuur en verschillende transformatieve oefeningen komen de tieners dichter bij hun essentie. De verschillende lagen van hun onderbewustzijn worden belicht, waardoor zij aangemoedigd worden om keuzes te maken op basis van hun innerlijke kracht en gewenste realiteit. Keuzes die aansluiten bij hun talenten, passies en financiële behoeften.

Door het vervolgprogramma, de QuestTribes, waarin de tieners om de 1,5 maand samenkomen, worden ze blijvend gestimuleerd om zichzelf uit te dagen, hun talenten verder te ontwikkelen, en focus en energie op hun toekomst te houden. Doordat ze regelmatig samen komen en hun obstakels delen, voelen ze zich gedragen en bekrachtigd in wie ze zijn. Dit geeft hen een enorme boost aan zelfvertrouwen. De theorieën en oefeningen tijdens de QuestTribes geven de tieners veerkracht om beter om te gaan met sociale stigma’s, hun verleden, en de uitdagingen die er liggen om de stap te maken naar een leven in de maatschappij.

Sinds 2014 werk ik met veel voldoening mee aan diverse QuestTreks van Mountain Child Care. Sinds 2014 ben ik een aantal keer meegegaan op Trek om in samenwerking met de Nepalese coaches de groep jongeren te begeleiden en coachen. Ik zie zelf tijdens de Treks hoe de Nepalese jongeren meer zelfinzicht, zelfvertrouwen en actiegerichtheid naar hun toekomst krijgen. Het is een krachtig middel en zorgt ervoor dat er meer jongeren in Nepal op een positieve wijze en met meer zelfbewustzijn aan hun toekomst en land werken.

De uitdrukking: Geef geen vis om te eten, maar zorg dat ze zelf hun hengel kunnen maken is hier absoluut van toepassing. Dit is dan ook mijn hoofdmotief om hieraan mee te willen werken. Het is geen eenmalige hulp, maar heeft op veel langere termijn impact. Ik werk er graag aan mee en zie ook dat er financiële ondersteuning noodzakelijk is om dit, samen met de Nepalese coaches en social workers uit de kinderhuizen tot stand te brengen. De kracht zit ook in de samenwerking en de begeleiding door mensen vanuit hun eigen Nepalese cultuur. Ik ervaar de medewerkers van MCC als mensen die met drive, passie en deskundigheid hun mooie werk doen.
Onderstaande video en de facebookpagina geven meer inzicht hebt in hoe levens van kwetsbare Nepalese jongeren kunnen veranderen.

WWvK betaalt een deel van de Quest Treks en Quest Tribes voor 18 Nepalese jongeren