Home » onze projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 273 Belira toiletgebouw bij school in Ghana

273 Belira toiletgebouw bij school in Ghana

De aanvrager schrijft o.m.:

De school is in 2011 gestart met ca. 90 leerlingen en is uitgegroeid naar ca. 450 leerlingen. De school
staat bekend als één van de beste scholen in Ghana en is een aantal jaren geleden uitgebreid met een Junior High School.(JHS).Elk jaar slagen alle studenten die examen doen. Het te behalen diploma geeft recht op o.a. toegang tot de SHS. In 2020 zal de eerste student afstuderen als advocaat.
Deze school heeft zijn bestaansrecht dus al meer dan bewezen.
Het huidige project van Belira omvat ondersteuning voor de bouw van een toiletgebouw naast de school met 4 hurktoiletten voor de jongens en 4 toiletten voor de meisjes. ln de huidige situatie zijn in de school zelf 14 toiletten aanwezig die leiden tot onhygiënische toestanden. De onderwijsinspectie maakt al jaren bezwaar. De stichting Belira wil al jaren dit gebouw realiseren maar door financiële tegenslagen is dat niet gelukt.

WWvK heeft het ontbrekende deel van de financiering aangevuld. 

Onderstaand een artikel uit de nieuwsbrief van Belira van maart 2020.