Home » Organisatie » Advies en Toezicht


Raad van Advies

WereldWijd voor Kinderen heeft een Raad van Advies die haar met raad en daad terzijde staat.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Arthur Douglas 
  • Ton van der Hulst
  • Dick Riemers
  • Vivian van Wijk

Raad van Toezicht

Het toezicht op het beleid en de uitvoering van het bestuur is opgedragen aan de Raad van Toezicht:

  • Arie de Vries
  • Leonie Wesseling
  • Martijn Schoonaard
  • Jaap Barendregt

Tenminste twee keer per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van WWvK. 


Kascommissie en accountant

De kascommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren en verslaglegging te geven over de controle van de kas aan de hand van door het bestuur verstrekte informatie. De commissie beoordeelt de jaarrekening en doet hierover verslag aan het bestuur. De kascommissie bestaat thans uit:

  • Ronnie Tsu
  • Coos Oudhof

De jaarrekening van WereldWijd voor Kinderen wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe accountant, die na toestemming van de Raad van Toezicht door het bestuur wordt benoemd. Thans is Groep Kennemerwaert Accountants te Heemstede als zodanig benoemd.

De verklaringen van de kascommissie en de accountant zijn vanaf 2013 in het bestuursverslag opgenomen