Home » Organisatie » Bestuur

Bestuur

Carlo Barendregt, voorzitter
Geestelijk verzorger Apostolisch Genootschap

Astrid de Vries, vice voorzitter, projecten
Zelfstandig Logopedist/ Eigenaar praktijk
Bestuurslid Damsté-Terpstra Fonds

Markku Willems, secretaris
Medewerker Apostolisch Genootschap

Theo Stolp, penningmeester
Freelance Controller

Ria Lonte, ambassadeurs
Geen andere functies

Lotte van der Molen Kuipers, algemene zaken
Salesdesk Officer ABN AMRO Lease

Harry Roos, communicatie en PR
Secretaris St. Dr. F. Gerritzenprijs
Secretaris St. Arateus van Cappadocië
Bestuurslid : Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
Bestuurslid : Steunfonds Nederlandse Diabetes Federatie
Adviseur Medway

inlog bestuurspagina: klik hier