Home » Organisatie » Bestuur

Samenstelling bestuur met ingang van 1 juni 2020

Annemieke Floor-Schreudering
Bestuur | Voorzitter

Nevenfuncties:
- Bestuurder SIR Holding Leiden
- Directeur SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy, Leiden
- Secretaris LANA Leids Academisch Netwerk Apothekers
- Extern lid Examencommissie Master Farmacie Universiteit Utrecht

Marijke Berk
Bestuurslid | Vice-Voorzitter & Projecten
Geen nevenfuncties

Wendeline de Crook-Slothouwer
Bestuurslid | Secretaris
Geen nevenfuncties

Anita van der Kooi
Bestuurslid | Algemeen
Geen nevenfuncties

Nico van der Ree
Bestuurslid | Penningmeester
Geen nevenfuncties

Marly Suur
Bestuurslid | Communicatie

Marcel van Wijk
Bestuurslid | Fondsenwerving en Ambassadeurs
Geen nevenfuncties

* Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd

Inlog Bestuurspagina: Klik hier