Home » Organisatie » Bestuur

Bestuur

Carlo Barendregt, voorzitter
Geestelijk verzorger Apostolisch Genootschap

Astrid de Vries, vice voorzitter, projecten
Zelfstandig Logopedist/ Eigenaar praktijk
Bestuurslid Damsté-Terpstra Fonds

Theo Stolp, penningmeester
Geen andere functies

Ria Lonte, ambassadeurs
Geen andere functies

Harry Roos, communicatie en PR
Secretaris St. Dr. F. Gerritzenprijs
Secretaris St. Arateus van Cappadocië
Bestuurslid : Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
Bestuurslid : Steunfonds Nederlandse Diabetes Federatie
Adviseur Medway

  • Vacatures:
    secretaris
    algemene zaken

Van links naar rechts: Carlo Barendregt, Ria Lonte, Lotte van der Molen Kuipers (in 18 juni 2018 afgetreden), Markku Willems (per 1 september 2019 afgetreden), Astrid de Vries, Theo Stolp en Harry Roos

inlog bestuurspagina: klik hier