Home » Organisatie » Bestuur

OPROEP

WereldWijd voor Kinderen (WWvK) zoekt bestuurslid Algemene Zaken

Functieomschrijving

Het bestuur van WWvK bestaat uit zeven bestuursleden. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen van projectaanvragen en het toekennen van financiële ondersteuning aan projecten. De positie van bestuurslid Algemene Zaken komt per direct vrij. De verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn als volgt:

-   Het deel hebben aan de maandelijkse bestuursvergaderingen en aan de vergaderingen van de  Raad van Advies en de Raad van Toezicht, die elk twee keer per jaar samenkomen.

-   Ondersteunen van de andere bestuursleden bij hun werkzaamheden

-   Het organiseren van de jaarlijkse WWvK-dag

Jouw profiel

Ben je kritisch, stel je de juiste vragen en is jouw passie het vergroten van het geluk van kinderen waar dan ook ter wereld? Dan zijn we op zoek naar jou! We nodigen je graag uit om te solliciteren.

Contact

Ben je enthousiast over bovenstaande vacature? Stuur dan jouw CV en (korte) motivatie naar het e-mailadres: info@wwvk.nl.

Eventuele vragen over deze vacature mogen naar hetzelfde emailadres worden gestuurd. 

Bestuur

Carlo Barendregt, voorzitter
Geestelijk verzorger Apostolisch Genootschap

Astrid de Vries, vice voorzitter, projecten
Zelfstandig Logopedist/ Eigenaar praktijk
Bestuurslid Damsté-Terpstra Fonds

Theo Stolp, penningmeester
Freelance Controller

Ria Lonte, ambassadeurs
Geen andere functies

Harry Roos, communicatie en PR
Secretaris St. Dr. F. Gerritzenprijs
Secretaris St. Arateus van Cappadocië
Bestuurslid : Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School
Bestuurslid : Steunfonds Nederlandse Diabetes Federatie
Adviseur Medway

  • Vacatures:
    secretaris
    algemene zaken

Van links naar rechts: Carlo Barendregt, Ria Lonte, Lotte van der Molen Kuipers (in 18 juni 2018 afgetreden), Markku Willems (per 1 september 2019 afgetreden), Astrid de Vries, Theo Stolp en Harry Roos

inlog bestuurspagina: klik hier