Home » Organisatie » Klachten

 

 

Klachtenregeling

Stichting WereldWijd voor Kinderen streeft er naar de haar toevertrouwde gelden efficiënt en effectief in te zetten en op een transparante en betrouwbare manier te werken. Een klachtenregeling is een noodzakelijk onderdeel van transparantie en betrouwbaarheid en daarom beschikt WWvK over een klachtenregeling waarin klachten worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar.

WWvK heeft een permanente, onafhankelijke klachtenfunctionaris, die benoemd is door het bestuur van WWvK. De klachtenfunctionaris is een persoon die affiniteit heeft met de doelstelling van WWvK en geen relatie heeft met WWvK, anders dan die van klachtenbehandelaar. De klachtenregeling kunt hieronder inzien en downloaden.

Een klacht indienen kan via info@wwvk.nl

Klachtenfunctionaris

Onafhankelijk klachtenfunctionaris is

  • Gert Jan Jansen