Home » Organisatie » Klachten

 

 

Klachtenregeling

Stichting WereldWijd voor Kinderen streeft er naar de haar toevertrouwde gelden efficiënt en effectief in te zetten en op een transparante en betrouwbare manier te werken. Een klachtenregeling is een noodzakelijk onderdeel van transparantie en betrouwbaarheid en daarom beschikken wij over een klachtenregeling waarin klachten worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar.

WWvK heeft een permanente, onafhankelijke klachtfunctionaris, die benoemd is door het bestuur van WWvK. De klachtfunctionaris is een persoon die affiniteit heeft met de doelstelling van WWvK en geen relatie heeft met WWvK. De klachtenregeling kunt hieronder inzien en downloaden.

Klachtenfunctionaris

Onafhankelijk klachtenfunctionaris is

  • Gert Jan Jansen