Home » Organisatie » Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van WereldWijd voor Kinderen is gevestigd in Baarn, op het Dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap.

Adresgegevens, zie pagina contact