Home » Organisatie » Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van WereldWijd voor Kinderen is gevestigd in Baarn, op het Dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap.

Vrijwilligers werken hier een aantal uren per week om het bestuur van WereldWijd voor Kinderen te ondersteunen.

Adresgegevens, zie pagina contact