Home » Organisatie » Statuten

Statuten WereldWijd voor Kinderen

Hier kunt u onze statuten inzien.

Wilt u de statuten downloaden? Klik hier.

Ter bescherming van de privacy zijn persoonlijke gegevens onleesbaar gemaakt.