Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2014

Onze projecten 2014

Kunt u een project niet vinden? Toets op het vergrootglas in de menubalk rechtsboven en zoek op nummer of een deel van de naam.

116 Weeshuis
Le Baobab, Burkina Faso

Wat houdt het project in?
Le Baobab is een weeshuis waar 40 kinderen onder de achttien jaar verblijven.  Dit zijn veelal weeskinderen, kinderen die op straat leven en kinderen van wie de ouders erg arm zijn. Ze krijgen hier goede voeding en gezondheidszorg. Ook gaan de kinderen naar school, zodat ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Er is van alles te doen in het weeshuis, zoals een bibliotheek waar de kinderen kunnen lezen. Er zijn echter maar weinig boeken en om te voorkomen dat de kinderen steeds hetzelfde lezen, zou het leuk zijn om een aantal nieuwe boeken te kopen.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert je? 
Ik ben Sanne Molenaar en ik ben zeventien jaar. Aankomende zomer ga ik drie weken vrijwilligerswerk doen in weeshuis Baobab. Het lijkt me erg leuk om hier mijn steentje bij te dragen aan de ontwikkeling en de verzorging van deze kinderen. Er zijn verschillende werkzaamheden die ik kan gaan doen zoals het helpen bij de dagelijkse verzorging van de kinderen, het organiseren van activiteiten in het weeshuis en het begeleiden van de kleuterklas.  

Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
WereldWijd voor Kinderen draagt eraan bij dat ik kleding, schoenen, schriften, pennen, boeken en andere materialen voor de kinderen kan kopen.


129 Imenaschool Kigali, Rwanda

Wat houdt het project in?

De Imenaschool is een school voor kinderen van 3 t/m 12 jaar.
De school staat in een arme wijk in Kigali. Antoinette is de vrouw achter deze school. Zij heeft, naast haar huis, de school klas voor klas opgebouwd met behulp van kleine leningen en giften. Het bijzondere aan deze school is, dat er heel professioneel les wordt gegeven.

Vooral de arme kinderen moeten volgens Antoinette goed onderwijs kunnen volgen, zodat zij een toekomst kunnen opbouwen. Er zijn veel kinderen in de wijk van wie de ouders of verzorgers het schoolgeld niet kunnen betalen. WereldWijd voor Kinderen betaalt voor een aantal van deze kinderen het schoolgeld.

Antoinette heeft veel contacten gelegd met de internationale school in Kigali. De leerkrachten gaan daar regelmatig naartoe om hun deskundigheid te bevorderen. Deze invloed zie je terug in de lokalen en in de manier van lesgeven.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Ik ben Hennie Haarman uit de gemeenschap Nijmegen. Wij hebben anderhalf jaar in Kigali gewoond en daar veel mooie ervaringen opgedaan met lokale bevolking. Ik ben in die tijd vaak op de Imenaschool geweest en heb veel met Antoinette gesproken. Ik heb veel bewondering voor de toewijding en gedrevenheid van Antoinette. Zij zet alles opzij voor haar school, de kinderen en de mensen die in haar wijk wonen. Ik heb gezien hoe hard Antoinette moet werken om deze kinderen een kans te geven. De kinderen komen haar stralend tegemoet en ze voelen zich veilig op deze school. Goed onderwijs is de basis voor een betere toekomst en daar wil ik op deze manier graag mijn steentje aan bijdragen.
 
Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
WereldWijd voor Kinderen betaalt voor een aantal van deze kinderen het schoolgeld.

 


131 Stichting Jopie's Dromenquilt

Wat houdt het project in?
Stichting Jopie's Dromenquilts schenkt quilts aan kinderen die het zwaar hebben. Een quilt is een lappendeken waaronder je kan wegkruipen, waarin je je kan warmen en die er vrolijk uitziet. Als een kind ziek is of op een andere manier een moeilijke periode doormaakt, staat het hele leven op z'n kop. Pijn, verdriet en vooral machteloosheid. Je kunt er niets van overnemen. Misschien een heel klein beetje verlichten. Dat proberen wij ook te doen. Een klein beetje warmte geven, een klein beetje dromen.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Zr. B. Snijder-Wijnhoud is de aanvrager en maakt met enkele zusters droomdekentjes voor Stichting Jopie's Dromenquilt. Dit doen zij in de plaats van samenkomst in Zwolle. Ook niet-apostolische dames werken hieraan mee. Onze motivatie is: samen werken aan droomdekentjes en hiermee kinderen een beetje troost en warmte geven.

Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
Een financiële ondersteuning  voor de aanschaf van materialen als stoffen, garen en vullingen, voor het vervaardigen van de quilts.


134 Tafels voor Mupunduzi Primary School en medicijnen voor een weeskind Rashadu  Dar Es Salaam, Tanzania

Wat houdt het project in?

Tafels: 

Bij veel scholen in Tanzania is er geen geld voor tafels in de klas, waardoor de kinderen op de grond moeten zitten. Daarom heb ik 5 tafels laten maken voor de Mapundizi Primary School. Natuurlijk zijn er nog veel meer scholen die dit nodig hebben, maar ik kan helaas niet iedereen helpen. Per tafel kunnen er 4 kinderen aan zitten, waardoor er 20 nieuwe kinderen weer een zitplek hebben gekregen. Ik ben zelf bij de man die de tafels bouwde gaan kijken, om te zien of het de goede "maat" was en of het was zoals ik het wilde. Toen de tafels geleverd werden kwamen de kinderen rennend de klas uit en droegen ze met z'n allen de tafels naar binnen. Ze waren ontzettend dankbaar.

 

Medicijnen voor weeskind:

Rashadu, een jongen van 12 jaar, zit in het Ijango Zaidia Orphanage Center. Hij had al meer dan een jaar last van bacteriële uitslag op zijn armen en benen. Echter, het weeshuis heeft geen geld om de weeskinderen met te nemen naar het ziekenhuis en te betalen voor eventuele medicijnen. Ik heb onder andere Rashadu meegenomen naar het ziekenhuis om onderzoek te laten doen. In overleg met Dr. Wandi heb ik dit onderzoek gratis kunnen doen. Echter, de medicijnen die ik in een pharmacie voor Rashadu moest halen waren niet gratis. Daar gaat het geld voor dit project naartoe.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert je?

Anne de Vries, 18 jaar. Ik heb 2 maanden vrijwilligerswerk gedaan in een ziekenhuis en ben bij verschillende weeshuizen langs geweest. Ik heb lang gezocht naar een goede investering voor het geld van WWvK, en ervoor gezorgd dat de investering ook echt op zijn plek komt.

Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?

Tafels voor de basisschool en medicijnen voor Rashadu.


project 136 Mountain Child Care,
talentontwikkeling van jongeren in Kathmandu, Nepal

Jongeren van 17 tot 23 jaar werden tijdens een zesdaagse trektocht door de Himalaya intensief gecoacht door Nepalese en Hollandse professionals. Er liep ook een aantal Nederlandse jongeren mee die hun eigen vragen over studie en loopbaan hebben. Het uitwisselen van universele levensvragen tussen deze jongeren was een verrijking voor iedereen. Daarna volgden de jongeren een stage en een oriëntatieprogramma bij Nepalese ondernemingen. Eén van de coaches schreef:

Wat mij in dit project raakt is dat de jongeren daadwerkelijk leren en ervaren wat hun talenten zijn en hoe ze vanuit hun talenten krachtiger en pro-actiever in het leven kunnen staan. Door deze ervaring en bewustwording kan in mijn ogen een olievlekwerking optreden van jongeren die met meer vertrouwen en zelfsturing richting geven aan hun toekomst in een land dat niet zo vanzelfsprekend voorziet in mogelijkheden wat betreft opleiding en werk.

Mensen die vanuit hun talent/sterke punten leven zijn gepassioneerde mensen en maken hiermee de wereld menswaardiger en mooier.

WereldWijd voor Kinderen heeft de groepstent voor de trektocht betaald en bijgedragen aan de kosten van het oriëntatieprogramma.


138 Habitat for Humanity, bouw van een huis in India


139 Beter zicht in Togo 

Wat houdt het project in? 
Inzamelen van brillen door filialen van Pearle Opticiens in Noord-Holland.
Aanschaf van de benodigde oogmeet apparatuur.
Het opleiden van twee personen in Togo door een optometrist om eenvoudige oogmetingen te kunnen doen. Het verstrekken van een zo goed als mogelijk passende bril. De selectie van mensen die voor een oogmeting in aanmerking komen vindt plaats via het netwerk van de Societe du Verbe Verbin, dus via kerk, scholen en weeshuizen. Een bril wordt niet gratis weggegeven maar er wordt een symbolische bijdrage gevraagd. Na het opleiden ga ik twee weken het veld in . Na 6 – 9 maanden ga ik terug voor evaluatie en eventueel vervolg.

Evaluatie project “Beter zicht in Togo” 10-04-2016 t/m 25-04-2016

Deelnemers: St. Force (Matthijs Balfoort), Hans Croese, Theodore Kakanou en Eloge Gafah.

Dit was zoals van te voren afgesproken mijn tweede reis naar Togo.

Voorbereiding in Nederland: met de kennis van de vorige trip hebben wij nu alleen de brillen met een sterkte tot S+2.00 en S-2.00 uitgezocht en in goede staat gebracht. Verder hebben we 100 brillen gemaakt in deze populaire sterktes. Goede monturen geselecteerd en de glazen geslepen en gemonteerd. Met dank aan de firma HOC die de glazen heeft gesponsord. Ca 150 brillen en 100 leesbrillen van te voren verzonden.

Voorbereiding in Togo. Theo heeft de zaken weer goed voorbereid en heeft goede afspraken gemaakt met de lokale partners. Deze keer de nadruk op kinderen, scholieren en hun leraren. Deze afspraken zijn over het algemeen goed nagekomen. Al ontkom je er niet aan om ook weer enkele ambtenaren te moeten meten. De eerste meting zou plaatsvinden op een school in Lome. De middag ervoor werd dit gecanceld. Reden, de hogere bazen van de schooldirecteur vonden het niet passen in de weekplanning, terwijl de school er naar uitzag dat wij zouden komen. Door improviseren die dag toch nog 30 personen kunnen meten. De procedure van de metingen ging deze keer anders, geleerd van de vorige reis. We maakten eerst een lijst van wie voor een meting kwam. We scheiden de meting van het uitzoeken van een bril. IK deed alleen de metingen en had hiervoor overal een aparte ruimte. En altijd maar 1 of 2 mensen tegelijk in de “kamer” (soms buiten in een carport). Dit werkte op zich voor mij veel relaxter. Maar 50-60 personen op een dag is wel hard doorwerken. Door omstandigheden, autopech, moesten we helaas nog een dag de afspraken afzeggen.

We hebben dit keer ca 350 mensen een beter zicht kunnen geven.

Dit keer moeten er 19 brillen en 13 leesbrillen worden na geleverd. Matthijs neemt deze voor ons mee eind juni.

 

Een belangrijk onderdeel van het project zoals bedoeld in 2014, de oogmetingen die Theo daarna zelfstandig zou verrichten kunnen niet gecontinueerd worden. Dit heeft verschillende redenen: St. Force kan niet garant staan voor de kosten. Zij investeren niet meer in langlopende projecten. In Togo zijn er geen fondsen die hieraan kunnen bijdragen. Logistiek is het ook moeilijk om het daar te organiseren. De wens om volgend jaar terug te komen is daar wel geuit. Maar moeten dit dan privé gaan doen en gaan onderzoeken of dit mogelijk is.

Ik ben dankbaar en tevreden met mijn verblijf in het missiehuis van de broeders van Serge du Verbe Devin en de persoonlijke zorg voor mij van Theo en Eloge.

Ook wil ik Wereld Wijd voor Kinderen in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan dit project.

Hans Croese

Heemskerk 22-06-2016


141 Play together Zuid Afrika 2015-2017 (project Gansbaai)


143 Basma psychische ondersteuning van getraumatiseerde kinderen in Gaza

U kunt dit verslag ook downloaden door op onderstaande button te klikken

psychische ondersteuning van getraumatiseerde kinderen in Gaza