Home » Projecten » archief projecten » projecten 2015

Projecten 2015

Kunt u een project niet vinden? Toets op het vergrootglas in de menubalk rechtsboven en zoek op nummer of een deel van de naam.


113 en 154 Kitos Kids to School stichting Future Children


160 Wigwamvakanties 5 gezinnen 1 week vakantie

 

Land en stad:Nederland, Valkenburg aan de Geul

Naam project:Stichting WigWam

Soort project:Gezinsvakanties

Website Project: www.stichtingwigwam.nl

Looptijd: Vanaf 1997

Pijler: Langlopend project in Nederland 

Projectaanvrager: Bep en Miriam de Jonge
Gemeenschap: Rotterdam-Prinsenland


Wat houdt het project in?
Het is heerlijk om er met het hele gezin even tussenuit te gaan. Maar met een zoon of dochter met een beperking is het vinden van een leuke vakantiebestemming niet eenvoudig. Speciaal voor deze gezinnen zijn er door het jaar heen wigwamvakanties in Nederland en Frankrijk. 5 dagen per week is er een avontuurlijk en grensverleggend activiteitenprogramma voor alle kinderen, met en zonder beperking. Tijdens het activiteitenprogramma krijgt het kind een persoonlijk begeleider. Hierdoor hebben de ouders even tijd voor zichzelf of voor elkaar en is het gezin 's avonds compleet.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Wij, Bep en Miriam de Jonge, gaan inmiddels al 12 jaar mee met deze vakanties. Het is geweldig om te zien dat je in korte tijd een band op kan bouwen met deze kinderen. We zien kinderen grenzen verleggen en ouders tot rust komen. Het kost energie maar geeft nog veel meer positieve energie terug. Bijzonder is dat ouders, zonder eerst te vragen wie je bent en wat je doet, 'zomaar' hun kinderen met ons meegeven en ons dus onvoorwaardelijk vertrouwen.
 
Waarmee ondersteunt WereldWijd voor Kinderen?
Wereldwijd voor Kinderen stelt 5 niet draagkrachtige gezinnen in de gelegenheid toch van deze vakantie gebruikt te maken. De gezinnen die hiervan gebruik maken worden ondersteund; ze leveren ook altijd een (minimale) eigen bijdrage.  Op deze manier wordt niemand buitengesloten.
 

 


Project 123 Ondersteuning weeshuis Batang Pinangga Filipijnen

Jaarverslag 2014/2015


140 Rainbowschool Care4Srilanka 2015-2017


project 145 Stichting Kleurfabriek Nijmegen

 

De Kleurfabriek organiseert in het asielzoekerscentrum in Nijmegen voor circa honderd kinderen en hun ouders laagdrempelige creatieve activiteiten in een veilige en vertrouwde omgeving om zo bij te dragen aan het herontdekken en ontplooien van hun talenten en zelfvertrouwen.

In het verslag over de activiteiten staat onder andere: 

De verhouding tussen de kinderen en hun ouders is door alles wat zij hebben meegemaakt en de situatie waarin ze nu verkeren vaak veranderd. Bovendien is er weinig privacy, omdat de gezinnen vaak in één ruimte leven en slapen. De Kleurfabriek vindt het daarom belangrijk dat de ouders en kinderen ook als gezin de gelegenheid krijgen om in een ontspannen en positieve sfeer met elkaar bezig te zijn en organiseert daarom regelmatig familieprojecten.

WereldWijd voor Kinderen heeft de kosten van basismaterialen, tafels, gereedschap, muziekinstrumenten, een naaimachine en uitnodigingen betaald.


146 Global Exploration India 2015

In het kader van het Let’s Work project en Scholen voor Scholen project van Global Exploration in India (zie website Global Exploration) is financiële ondersteuning verleend in de vorm van geld (sponsoring) voor een leerling van het IvOO in Meerssen.


152 MCC Traumaverwerking Nepal

Een verslag van dit project staat op Facebook en op de site van Mountain Child Care


153 Honingexpl. Weeshuis Burkino Fasso

De aanvrager heeft de aanvraag als volgt gemotiveerd:


Op dit moment is het weeshuis volledig afhankelijk van donaties. Om hier verandering in te brengen hebben we bedacht om een project op te zetten om vanuit het weeshuis honing te verkopen. Hoewel het weeshuis in Ouagadougou gevestigd is, zal de honing in Samogohiri (ook in Burkina Faso) geproduceerd worden. De reden hiervoor is dat honing daar al een belangrijk product is. Tevens zijn er daar relatief veel fruitbomen waardoor er veel bijen in de omgeving zijn. Er is al contact gelegd met de personen die het project daar zullen uitvoeren; zij zijn bekend met het produceren van honing. De honing zal in diverse winkels en supermarkten in Ouagadougou verkocht worden. Honing kost hier ongeveer 5 euro per liter. In Samogohiri liggen de prijzen lager, honing kost daar ongeveer 1,5 euro per liter.
Allereerst zullen er in 3 etappes steeds 10 bijenkorven geplaatst worden. Om het project vanaf het begin al te kunnen starten zal er de eerste 2 maanden honing ingekocht worden uit Samogohiri, aangezien er dan nog geen honing geproduceerd is. Vanaf de derde maand is dit niet meer nodig en kan er met behulp van de bijenkorven genoeg honing geproduceerd worden. Gebaseerd op dit plan, inclusief de transportkosten, het salaris voor de medewerkers in Samogohiri, de kosten om de honing in te kopen en overige kosten, zal de opbrengst van de eerste drie maanden ongeveer 900 euro zijn. Later zal de opbrengst groter zijn omdat er dan geen honing meer ingekocht hoeft te worden.

website: http://baobabfaso.net46.net/index.php


157/2 Lerarenproject in het dorp Lakka in Sierra Leone

Wat houdt het project in?
Vanaf 2006 ondersteun ik, voorheen samen met de basisschool waar ik toen werkte, twee basisscholen in het dorpje Lakka in Sierra Leone. Het doel is om de educatie te verbeteren. Dat is hard nodig, want er zijn overvolle klaslokalen met soms  60 kinderen. Er is te weinig meubilair en meer dan een schoolbord, een leraar en een krijtje is er niet. Er is al veel werk verzet, o.a. gezorgd voor sanitaire voorzieningen, meubilair, schoolboeken aangeschaft  en een nieuwe school gebouwd. Vanaf 2014 worden de leraren bijgeschoold d.m.v. workshops.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Ik ben Isolde Veldhuizen-Griffioen, voorheen toen ik leerkracht was op de Godelinde basisschool was mijn motivatie de kinderen uit de twee landen in contact brengen via filmpjes, brieven en foto´s en daarmee betrokkenheid creëren.

Wat mij nu motiveert: behoefte om rijkdom te delen en hulp te bieden aan anderen die de middelen niet hebben om hun moeilijke leefsituatie te verbeteren. Door middel van verbetering van de educatie  werken aan een betere toekomst voor de kinderen in Sierra Leon.

Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen?
In 2012 heeft WWvK schoolboeken en materialen voor de nieuwe school gesponsord.

In oktober 2015 was WWvK mede sponsor van de derde serie workshops voor de leraren. De workshops zijn hard nodig, omdat de leraren niet allemaal een opleiding hebben genoten. Ook de leraren met een opleiding zijn vaak niet voldoende toegerust om kwalitatief goed onderwijs te geven.


project 159 Stichting Batang Pinangga, Filippijnen

De Stichting Batang Pinangga (wat "geliefd kind" betekent) organiseerde op 23 juli 2015 een Batang Kalye dag. Batang Kalye is lokaal dialect voor straatkinderen. Veertig van deze kinderen, allen rond de elf jaar oud, wordt een dag lang lichamelijk en geestelijk opgefrist. Hun lichaam wordt verzorgd, ze krijgen nieuwe kleren en goede voeding en er worden spelletjes gespeeld. Aan het eind van de dag krijgen ze een survivalpakket mee.

In het verslag over deze dag schrijft de directeur van de stichting onder meer:

 

In eerste instantie waren de kinderen bang, verlegen maar ook verwachtingsvol. Ook de vrijwilligers waren wat nerveus. Maar de dag was nog lang en maar net begonnen.

Eerst werden er spelletjes gedaan en daarna werden de kinderen verzorgd. Haren knippen, hoofdluisbehandeling, douchen, tanden poetsen, nieuwe kleding, behandeling van verwondingen. In de loop van de dag veranderde elk kind van Batang Kalye in Batang Pinannga (het straatkind werd een geliefd kind). De Batang Kalye dag is een bijzondere dag in het leven van een straatkind. Deze dag brengt de waardigheid terug in het kind, het geluk en de liefde die ieder kind verdient, als is het maar voor één dag. Batang Kalye is de belangrijkste indicator van de armoede en kindermishandeling in de Filippijnen. Het vinden van een duurzame oplossing is een taak van de overheid. Batang Pinangga wil daar niet op wachten; deze kinderen wachten al generaties lang. Op kleine schaal kunnen we toch wat doen.

De gemeenschap Haarlemmermeer van het Apostolisch Genootschap heeft een deel van de kosten van deze dag betaald, WereldWijd voor Kinderen heeft het tekort aangevuld.


161 Multifunctioneel centrum Plopana Roemenië

Wat houdt het project in?
Het project bestaat uit de nieuwbouw van een pand, bestemd voor het organiseren van activiteiten voor kinderen (leeftijd ca. 4 - 16 jaar) en het bieden van ondersteuning aan hun ouders of verzorgers bij de opvoeding.

Enkele problemen die in Noordoost - Roemenië spelen:

  • Ouders die naar elders vertrekken om een inkomen te verwerven. Kinderen worden achtergelaten en groeien op bij (vaak oudere) grootouders.
  • Kinderen die in armoede leven en maar zelden een warme maaltijd voorgeschoteld krijgen.
  • In de regio Plopana leven ongeveer 25 kinderen met een beperking, waarvoor geen passende voorzieningen bestaan.
  • Er is weinig aandacht voor geboortebeperking.


Daarom is het ontwerp van het gebouw er op gericht de volgende functies te gaan vervullen:

  • Dagelijkse opvang van kinderen met schoolproblemen (huiswerkbegeleiding, extra lessen, naschoolse opvang).
  • Verzorgen van een warme maaltijd voor kinderen uit de arme gezinnen.
  • Begeleiding van ouders en grootouders in het opvoedingsproces.
  • Periodieke activiteiten voor kinderen met een beperking.
  • Voorlichting over gezinsplanning.
  • Maatschappelijk werk voor ouders en familie.

Looptijd:
Het bouwproject (inclusief voorbereidingen) loopt van 1 oktober 2015 tot en met augustus 2016 (oplevering).

Website Project:
Geen aparte website, maar informatie is te vinden op de website en de facebookpagina van Stichting Werkgroep Oost-Europa.

stand van zaken oktober 2016

Verslag van de stand van zaken in oktober 2016. U kunt het verslag met bovenstaande button downloaden

Eindverslag oktober 2017

U kunt het eindverslag met de button onder downloaden

Verslag Plopana

Haarlemmermeer 100 toilet-etuis voor vluchtelingenkinderen

De aanvrager motiveert haar aanvraag als volgt:


Wij (de 2e kring van het Apostolisch Genootschap van Haarlemmermeer/Haarlem + verzorgers) willen voor vluchtelingenkinderen setjes maken met een toiletetui met inhoud en een handdoek.

We denken aan 100 setjes, 50 voor meisjes en 50 voor jongens. 2x10 voor kinderen 0-4 jr (die zullen vaak mee doen met de toiletartikelen van hun moeder), 2x20 voor kinderen 5-9 jr en 2x20 voor kinderen 10-14 jr. De verschillende soorten ivm de maat van de tandenborstels.

Ieder setje bestaat uit een handdoek, toiletetui, 1x shampoo, 1x doucheschuim, tandenborstel, tandpasta en kam of borstel. We zullen de setjes verpakken in folie met een kaartje.

Omdat we de kinderen iets kwalitatief goeds (en niet alleen zo goedkoop mogelijk) willen geven komen de etuis van de Ikea, net als de handdoeken. We gaan er vanuit dat de kinderen een aantal keer moeten verhuizen en dan is een robuust etui een noodzaak.
Voor het leuk kunnen we (optioneel) een knuffeltje er in doen en voor de grotere kinderen een speeltje of setje portloden.

De 2e kring gaat samen met de gemeenschap Haarlemmermeer een inzameling organiseren voor toiletartikelen voor volwassenen. Zowel spullen als geld om spullen te kopen. Met financiële ondersteuning vanuit WWvK zouden we voor de kinderen setjes die ‘af’ zijn kunnen maken die van gelijke (goede) kwaliteit zijn. Zo willen we de vluchtelingenkinderen mee geven dat er andere kinderen zijn die moeite voor ze willen doen.

 


167 Vluchtelingenkinderen AZC Utrecht

Vluchtelingen overal


Als ik de vele vluchtelingen zie
Voel ik alles en  zeker ook verdriet
De gedachten niet los laten,  blijkt
Ik voel me best enigszins rijk
Toch die afschuwelijke beelden overal
Dood op het strand of in de zee ten val
Dan doet het mijn hart veel pijn
En voel mij ineens heel klein
Oorlog, het zal je maar overkomen
Dat de  menselijke nachtmerries in dromen vlucht
Hoe kan het in een wereld van oorlog,
Zoveel worden stuk  gemaakt
Dat het een ieders hart zo raakt

En de volkeren overal vandaan in lange rijen

...maar waar te gaan 
Waar en wanneer eindigt deze massale loop,

 die heel de wereld beangstigd

....maar er is nog hoop
Oorlogen het geld en de geloven 
Komen wij dit alles nog te boven
Paniek breekt uit door de al te grote druk
Laten we helpen elkaar .. zodat het vruchten plukt
Probeer in het klein iets voor elkander te betekenen
Dat zal helpen.. al is het nog zo klein,
Alles van een positieven kant te bekijken
Dan word alles vast beter, dat zal later blijken

Laten we vertrouwen, .....aan ons leven......hier op AARDE

Zo kwetsbaar zo breekbaar..... maar........van zeer grote waarde


168 muziek AZC Harderwijk 2015

 

Betreft: verslag project Muziek op het AZC.

 

Harderwijk, zaterdag 1 april 2017

Geacht bestuur,

 

Hiermee ons verslag van het project Muziek op het AZC. In december 2015 hadden Dick en ik ons projectplan geschreven om kinderen op het AZC te vermaken en ondersteunen met muziek. Actief meedoen is belangrijk en daarvoor hadden wij wat instrumenten nodig. Na de toezegging begon het lange wachten totdat het AZC geopend zou worden. Door lastige zaken zoals vervuilde waterleiding heeft dit lang op zich laten wachten. Toen was het zover dat het AZC geopend was. We hebben geprobeerd om via de stichting Welkom Vluchtelingen Harderwijk (WVH) binnen te komen. Na heel veel moeite is ons dat gelukt. We hebben nu rechtstreeks contact met de medewerkers van het COA en dat werkt erg goed.

 

Inmiddels hebben we met een aantal groepen kinderen leuke dingen kunnen doen en zijn we ook betrokken geraakt bij avonden voor volwassenen. Doordat de kinderen het zo leuk bij ons hadden gehad was die avond echt stampens vol met kinderen, ouders en andere vluchtelingen. Het is ontroerend om te mogen doen en mee te helpen aan kinderen ook vreugde te kunnen brengen na al die ervaringen van oorlog en vluchten. Inmiddels ben ik goed bekend op het AZC en wordt ik ook in de stad herkent. Krijg je zomaar spontaan een hand of een knuffel. Ook begon een kind toen ze mij zag “In Holland staat een huis” te zingen. Zo goed. Nu al een geslaagd project wat voorlopig ook nog wel even doorgaat. Zie ook mogelijkheden voor iets samen met de eerste kring waar ik ook verzorg. Nog zat plannen.

 

Via netwerken heb ik inmiddels drie naaimachines versierd voor de vrouwenavond en heb ik ook een geluidsinstallatie kunnen regelen en weggeven. Hier wordt ook veel gebruik van gemaakt om muziek af te spelen en mee te zingen. Kortom het project loopt. Omdat we nu een aantal keren hebben gewerkt met de kinderen weten we ook dat we voldoende instrumentjes hebben. We kunnen het project dus afsluiten.

 

Met vriendelijke groeten, Ton Laarman, ook namens Dick Heijmans


193 noodhulp Haïti herbouw woningen

 

Haïti, één van de armste landen ter wereld, werd in september van dit jaar getroffen door orkaan Matthew. Het eiland was nog niet hersteld van de vernielingen door een zware aardbeving in 2010.

Enkele van onze leden zijn betrokken bij de Stichting Naar school in Haïti , die ruim duizend kinderen in het berggebied van Ka Blain en Godinot een goede en veilige schoolopleiding geeft.

116 leerlingen raakten door de orkaan hun huizen kwijt. Stichting Naar school in Haïti staat niet alleen voor goed onderwijs, maar ook voor de randvoorwaarden. Daarom wil ze voor de families van de leerlingen vervangende huisjes bouwen. De stevige éénkamerwoningen van 16 vierkante meter, die maximaal € 4000 euro kosten, kunnen een eventuele volgende orkaan of aardbeving doorstaan.

Gezamenlijke actie

Het bestuur van het Apostolisch Genootschap heeft voor dit huizenproject € 20.000,= gedoneerd via de stichting Wereldwijd voor Kinderen. Het bestuur verdubbelt hiermee het bedrag dat Wereldwijd voor Kinderen zelf voor de huizenbouw in Haïti doneert.

Een totale gezamenlijke donatie van € 40.000,=

Wereldwijd voor Kinderen steunt projecten ten behoeve van kinderen, waar ook ter wereld en ondersteunde beide scholen al eerder. Samen staan we dus garant voor in ieder geval tien huizen.

Zie ook: http://www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl

 
 

Mijn tweede Haïtireis

Nadat ik vorig jaar op 2 oktober was vertrokken uit Haïti, raasde een dag later de Hurricane Mathew over het eiland. Ik heb toen gezegd dat ik gauw weer kom om te helpen. Op 2 mei j.l arriveerde ik weer bij de School in Haïti van Marijke Zaalberg die hier al twintig jaar de school bestuurt en tien maanden per jaar daar ook woont, voor een verblijf van ruim 5 weken. Het gevoel dat ik kreeg bij aankomst op de school was echt weer een thuisgevoel en tegelijk wist je dat veel ouders van kinderen zonder huis zitten vanwege de orkaan.

Gelukkig is er veel geld binnengekomen en mede dankzij het bestuur vanWereldWijd voor Kinderen en het bestuur van het Apostolisch Genootschap, waarvan ik tezamen een bedrag kreeg van 40.000,- euro voor de bouw van tien aardbeving- en orkaanbestendige huizen. Bij aankomst en de weken daarna heb ik met eigen ogen gezien hoe de bouw van deze huizen was gevorderd en hoe blij de gezinnen waren als ze te horen kregen dat hun huis betrokken kon worden.

Zelf heb ik ook meegeholpen om in de laaste bouwfase de huizen af te lakken met een mooie kleur. En dan gingen de gezinnen er wonen. Hoe blij zijn dan de ouders en kinderen en hoe dankbaar ze zijn met hun nieuwe huis. Echt ontroerend mooi om dat mee te maken!

Ook gezien hoe een driejarig meisje Rodjina tijdens mijn verblijf herenigd werd met haar moeder. Samen wonen ze nu in het kinderverblijf op de school.

Heftig was ook dat er een meisje van negen jaar dat hier op school zat op zondag was verongelukt onderweg naar de kerk. (In een diepe put gevallen) De ouders hebben alles gebrobeert om haar te redden echter ze is toch overleden omdat dat niet lukte. Op die maandag na het ongeval hing de vlag op school halfstok. 

Verder heb ik ook nu mijn kunstwerk kunnen maken en is de trap/tribune op het schoolplein geheel beschilderd met typisch Haitiaanse landschappen en huizen, ook Basin Bleu, een lagune staat er op en natuurlijk voor de jongens en ook meisjes een voetbaldoel met gras en cornervlaggen. Recht tegenover dit doel zit op de muur van het auditorium ook zo’n voetbaldoel. Het voelde goed om zo’n footprint op de school achter te laten.

Er zijn veel momenten geweest dat ik ontroerde als je kinderen ziet spelen met blije gezichten, soms moeten zij uren lang lopen om naar school komen. Met het besef dat zij en hun ouders het niet breed hebben of soms helemaal niets hebben! Dan denk je wel eens: wij die alles hebben gaan daar toch vaak slecht mee om. Het zet je wel aan om alles voor jezelf nog een goed op je in te laten werken hoe ik daar mee om wil gaan.

Ok waren er verrassingen in de vorm van uitstapjes met de jeep van Marijke Zaalberg naar de verschillende bouwlocaties om te zien hoe de bouw van de Kay Mathew huizen vorderde. Marijke Zaalberg als hoofdaannemer zat er bovenop om toe te zien dat alles goed werd gebouwd en met de juiste materialen. Prachtig!

Terugkijkend op deze reis is er alleen dankbaarheid wat rest. Dat ik dit heb mogen doen voor die kinderen en hun ouders daar in Haïti.

Br. Dick van Dam

Ambassadeur Stichting naar school in Haïti

Op 8 december 2017 heeft Marijke Zaalberg (voorzitter van de Stichting naar School in Haïti) WWvK per mail bedankt voor de ondersteuning (samen met het Apostolisch Genootschap), die het mogelijk heeft gemaakt twaalf huizen te bouwen.

Marijke schrijft onder meer:  

Het jaar 2017 is al weer bijna ten einde. De tijd vliegt.

Er is veel werk verzet om de twaalf huizen in Haïti in 2017 af te krijgen.

Aangezien het belangrijk is voor de verantwoording van de € 40.000,-, het bedrag dat ‘Stichting Naar School in Haïti’ van ‘Wereld Wijd voor Kinderen’ heeft ontvangen om huizen te bouwen voor de mensen die in erbarmelijke omstandigheden woonden, zijn wij blij en dankbaar dat wij ons kunnen verantwoorden door middel van het sturen van de overzichten.

Alle bewoners van de twaalf huizen bedanken ‘Wereld Wijd voor Kinderen’ heel hartelijk voor het huis dat zij hebben gekregen. Eindelijk wonen zij in een prachtig orkaan- en aardbevingsbestendig huis, eindelijk hebben zij een menswaardig onderkomen. Ontzettend bedankt! Merci beaucoup! Mesi Anpil! 

Ook namens onze directeur Kempès JEAN en het bestuur van ‘Stichting Naar School in Haïti’ heel hartelijk bedankt. Uw fantastische gift heeft ons de mogelijkheid gegeven om deze twaalf gezinnen hoop en een betere toekomst te geven. Dank u wel! 

Nogmaals enorm bedankt voor de geweldige samenwerking.

Hartelijke groet, Marijke Zaalberg