Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2016 » 184 Maya Nepal
Informatie Vrijwilligers en Stages Stichting Maya,Nepal

184 Opknappen en inrichten kleuterschool In Nepal

Wat houdt het project in? 

De pre-school van de Snowview English Boardingschool is een gebouwtje met hele kleine lokalen voor ca 120 kleuters. Het is enkele jaren geleden gebouwd maar niet echt afgerond. De school is nu van binnen helemaal opgeknapt: klaslokalen zijn samengevoegd, geschilderd, vloeren voorzien van zeil en ingericht met nieuwe meubeltjes. Er is lesmateriaal, gericht op kleuteronderwijs, aangeschaft. Er is een toegangstrap verplaatst, en een beamer voor de gehele school aangeschaft. De visie op het kleuteronderwijs (kinderen van 3 kregen veelal klassikaal les; rekenen en schrijven) hebben we, met al het materiaal, kunnen kantelen. Dit krijgt ook nog een vervolg van Stichting Maya. Veel werkzaamheden hebben we zelf en in samenwerking uitgevoerd.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u/je? 

Wij, Els Sluijter en Hans Vermeij, hebben samen de projectaanvraag gedaan. We steunen al ca 10 jaar Stichting Maya die in Nepal lokaal vele projecten voor de ontwikkeling van kinderen realiseert. We hadden een reis van bijna 5 maanden gepland waarvan we een substantieel deel aan vrijwilligerswerk voor kinderen wilden besteden. Onze motivatie was om hier zelf ter plaatse de handen uit de mouwen te steken en met kennis en kunde een klein verschil te maken voor jonge kinderen. Dit concept heeft fantastisch gewerkt. We hebben niet alleen geld meegenomen en af afgestemd hoe en wat er moet gebeuren; door zelf inhoudelijk en met vele anderen fysiek aan de slag te gaan ben je zelf een voorbeeld. Dat is opgemerkt en gewaardeerd.

Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen? 

WWvK heeft ons project gesteund met een fors bedrag wat hebben kunnen aanvullen tot meer dan het geraamde bedrag uit onze eigen netwerk van gemeenschap, familie , vrienden en collega's.

De snelle beslissingen, het vertrouwen van WWvK hebben een succesvol en inspirerend project mogelijk gemaakt.

 

Eind- en overdrachtsrapport Pre School 15-11-2016

PR 201608 Maya Foundation Snowview English Boardingschool

Inleiding

Hierbij de eind- en tevens overdrachtsrapportage van ons pre-school project.

Van klassikaal leren naar spelend leren

Het idee, zoals in de tussenrapportage is beschreven, is echt geland bij de schoolleiding. Er is nog wel een weg te gaan, maar de filosofie van het spelend leren is echt overgekomen.

 

Waar staan we nu

Aanvullend op het vorige rapport is (op hoofdlijnen) het volgende gerealiseerd:

Beamer is aangeschaft bij een relatie van Bishnu. Een Epson met vele mogelijkheden voor omgerekend € 400. Goedkoper en beter hebben we in Pokhara niet kunnen vinden.

Een projectiescherm (zelf gemaakt, minimale kosten).

De vloeren van de gang en de kleine klaslokalen zijn gereinigd en geschilderd.

Alle lesmaterialen zijn aangeschaft; ondermeer 72 zitmatjes, speelmateriaal voor de: bouwhoek, auto hoek, keuken hoeken, puzzels, twee whiteboards (op ezel), kindhoogte aangeschaft en kleine whiteboardjes (leitjes ANNO 2016)
Speelzaal: trampoline, wipkippen, pittenzakken en ballen.

Kasten zijn opgeknapt en geschilderd

De kleuterschool ligt op een terrein naast het hoofdterrein, ca 1,5 m lager. De kleuterschool was bereikbaar via een betonnen trap van achter het gebouw. Bishnu had al lang de wens om de trap aan de voorzijde te maken. Hierdoor is er veel minder verstoring van andere klassen. 

Wat zijn de verdere plannen

We hebben zondag 13-11 telefonisch met Astrid de Vries overleg gehad over de resterende werkzaamheden en of wat over zou schieten aan de weeskinderen besteed mag worden. De volgende dag hebben we het project afgesloten en daarbij met Bishnu en René Voss besproken waaraan en hoe het resterende budget besteed zal worden.

De buitenspeelplaats, waar nu fijngeslagen puin ligt, verharden en te voorzien van rubberen tegels. Dit is echter heel begrotelijk. Er moet nog naar een alternatief gezocht worden.

Ophang haakjes voor de tassen van de kinderen
Een hek aan de achterzijde van de buiten speelplaats; er is geen afscheiding en je loopt zo de groenten tuin van een huis in.
Een afdak om de kinderen buiten te kunnen laten lunchen. Ze doen het nu binnen, waardoor er voedsel blijft liggen, de school meer vervuilt en er ongedierte op af komt.

We hebben afgesproken dat Stichting Maya (met andere vrijwilliger(s) voor de afstemming, keuze en realisatie van de plannen zorgt en rapporteert aan ons en WWvK. Een eventueel resterend bedrag is voor de weeskinderen. Zolang de school open is kan er op de speelplaats niet gewerkt worden. De eerste mogelijkheid is de wintervakantie.

Tot slot

Gisteren zijn St Maya (René) en wij tijdens een ceremonie in het zonnetje gezet en bedankt voor onze inzet. Wat we ook van Bishnu en enkele leerkrachten als terugkoppeling kregen te horen, werd nu ook in de toespraak genoemd: de combinatie van met elkaar ideeën ontwikkelen, zelf handen uit de mouwen steken, onderwijskundige adviezen, heeft als voorbeeld gewerkt voor de schoolstaf. We hebben samen met de principal, (hoofd) onderwijzers, school directeur, kokkin, hun kinderen en anderen met heel veel plezier gewerkt. Werkend leren!

 

 

Bovenstaande flyer kunt u ook downloaden, klik op de button rechts

Steun Kleuterschool Maya Nepal