Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2016 » 187 bouw huis cambodja

 

project 187 Bouw Huis in Cambodja

  • De projectaanvrager heeft zijn aanvraag als volgt toegelicht:

 

In de afgelopen jaren heeft u reeds twee maal een financiële bijdrage geleverd voor bouw projecten waar ik aan heb meegedaan. De eerste betrof het bouwen van woningen die het zware leven van kinderen in de sloppenwijken van Pondicherry , een plaats in Zuid Oost India, aanzienlijk heeft verbeterd. De tweede betrof een soortgelijk project, toen in de sloppenwijken van Jogjakarta, Indonesië. Beide projecten hebben er toe geleid dat de ontwikkelingskansen van de kinderen uit de geholpen gezinnen aanzienlijk verbeterd is, niet alleen voor de korte termijn, maar structureel.

 

De voorzitter van WWvK sprak tijdens de WWvK middag van vorige week over de piramide van Maslow, waar de behoefte aan veiligheid en zekerheid, waar huisvesting onder valt, direct volgt op de primaire behoefte zoals die aan voedsel. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar een groot deel van de wereldbevolking heeft helemaal geen huis. Deze mensen leven meestal in een geïmproviseerd onderkomen, met een lekkend dak, en muren waar het dwars doorheen waait, zonder sanitaire voorzieningen. Ze zijn vaak ziek en daardoor niet in staat om te werken of te studeren. Als kind opgroeien in een dergelijk gezin is dan ook vaak uitzichtloos.

 

Net als voorgaande jaren, zal ik ook nu weer met Habitat for Humanity gaan bouwen. Deze organisatie bouwt wereldwijd eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor dit soort gezinnen. Habitat kiest hierbij bewust voor een duurzame aanpak en bouw, waarmee o.a. bedoelt wordt dat bewoners niet afhankelijk worden gemaakt van hulp, maar juist zelfstandig hun toekomst opbouwen. Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de gezinnen zelf en zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Er worden dus geen huizen cadeau gegeven. Toekomstige bewoners ontvangen een lening zonder winstoogmerk en lossen deze periodiek af. Daarnaast investeren zij zelf een flink aantal arbeidsuren in de bouw van hun eigen huis en dat van anderen binnen de gemeenschap. Ook de inzet van vrijwilligers zoals ik is van groot belang. De gezamenlijke inspanningen houden de kostprijs laag en vergroten het gevoel van eigenwaarde en onderlinge verbondenheid van alle deelnemers. Een eenvoudig maar solide huis beschermt de ouders en kinderen tegen weersinvloeden, biedt veiligheid en verbeterde hygiënische omstandigheden. Het helpt hen om op eigen kracht uit de armoede te komen.

 

Het bouwproject waar ik aan deel zal nemen, zal een project in Cambodja zijn. Een land, wat na meer dan 25 jaar burgeroorlog, een indrukwekkende economische groei heeft doorgemaakt. Hierbij heeft het aanzienlijke vooruitgang geboekt in het ​​terugdringen van de armoede in het land. Maar nog steeds leeft 17,7 % van de bevolking in extreme armoede, en is ongeveer 35% van de kinderen onder 5 jaar ondervoed. De armoede is grotendeels geconcentreerd in de landelijke gebieden. In de jaren 90 zijn honderdduizenden vluchtelingen uit de stad Phnom Penh verdreven door het communistische regime. Velen keerden later weer terug naar de stad, waardoor er enorme sloppenwijken zijn ontstaan in en buiten de stad. Dit zijn gebieden waar eigenlijk niemand wil wonen. Er zijn dan ook geen voorzieningen zoals elektriciteit of water. En dat is waar ons bouwproject plaats zal gaan vinden.

Wat mij vooral is bijgebleven van de projecten waaraan ik mee heb morgen werken, is het gevoel van voldoening wat je krijgt als je écht een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren aan de toekomst van tot dan toe kansarme kinderen. 

Het project is inmiddels afgerond en de projecteigenaar heeft het onderstaande fotoverslag gemaakt. 

U kunt dit verslag ook downloaden, klik op onderstaande button

Presentatie bouwreis Cambodja