Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2016 » 189 Latrines Belize 4de fase (15 stuks)

189 Bouw 15 latrines in Belize

Bezoekverslag Belize reis 24 mei t/m 6 juni 2018 

 Latrine project Aguacate

Na mijn pensionering in mei 2018 was het voornemen zo snel mogelijk het werk binnen de stichting Future Children! een nieuwe impuls te geven. Daartoe was het nodig om beide projecten, Belize en India, te bezoeken.

Deze reis naar Belize was bedoeld om de stand van zaken ter plaatse te zien en waar nodig een nieuwe, aanvullende impuls te geven.

Het latrine project is in 2013 gestart en heeft veel betekend voor het Maya dorp Aguacate. In het dorp wonen 65 families, 410 personen. Er is een school waar 110 kinderen in 4 verschillende klassen, hun eerste kans krijgen kennis op te doen. Het dorp heeft geen gemeenteraad maar wel een soort burgemeester, Mr. Louis Cocul en een bemiddelaar, Mr. Abraham Kan. Mr. Cocul is tevens het hoofd van de school en Mr. Kan is eigenaar/bus chauffeur en boer. De bus gaat 3 keer per week, erg vroeg, naar de stad Punta Gorde (PG) om vandaar weer om 11.30 uur terug te keren naar het dorp. De weg er naar toe, een bultige zandweg, mag die naam dus feitelijk niet dragen… en eindigt ook in het dorp (ca. 10 km van de grens met Guatemala).

Het dorp heeft 5 kerken met uiteraard verschillende opvattingen over hoe de religie te vertalen vanuit de bijbel. Hun roots  liggen in de Maya cultuur. Zij hebben het gevoel achtergesteld te worden door de locale politiek. Vandaar ook dat men bij mijn eerste bezoek in 2013 het punt van de watervoorziening en hygiëne op de kaart zette.

Vrijwel alle dorpsbewoners zijn huisvrouw en de mannen boer, veeteelt en landbouw. De gemeenschap is zeer hecht en betrokken. Vlak voor mijn aankomst was de schoonmoeder van dhr. Kan overleden en begraven. Groot verdriet en emotie welke met zeer velen wordt gedeeld. Elke avond wordt er vanwege die gebeurtenis gezamenlijk gegeten. Hierbij mocht ik aanwezig zijn.    

Om nog een voorbeeld te geven van de saamhorigheid: bij mijn vertrek op zaterdag, om 06.30 uur, waren zo’n 40 mannen bezig om samen voor een nieuw/jong gezin een huis te bouwen.

Mijn kennismaking met Aguacate liep via een homestay project, voor de geïnteresseerde toerist. Dit project krijgt ook steeds meer vorm. Veel families nemen er aan deel en ontvangen daarvoor van de gasten een kleine vergoeding.

Het latrine project is nu bijna afgerond. Bij vrijwel alle hutten (huizen) is straks een latrine (buiten WC). Het hebben van zo’n WC heeft geresulteerd in een gezondere leefsituatie voor de bewoners en vooral voor de kinderen. Zo is er naast minder infecties ook minder ziekte. Dit is bv. zichtbaar in het schoolverzuim welke minder dan 1% is.

De laatste latrines zullen dit jaar worden gebouwd waarbij eenieder zijn bijdrage moet leveren. Hout uit eigen veld, een gat graven en het afbouwen van de hut. Ook bij de kerken dient een latrine te komen…. Nu krijgt het aspect hygiëne meer aandacht, zoals handen wassen na gebruik etc.  Een infectie is snel opgelopen. Handen wassen voor het eten gebeurt nu wel maar de kwaliteit van dat water, nadat er 20 handen in het zelfde bakje hebben gezeten, is twijfelachtig.

Natuurlijk gebeuren er ook ongelukken waarbij de behoefte aan een medisch post voelbaar is. De post is er wel echter onbemand. Gebeurt er dus iets ernstigs is er een lange rit te maken naar het ziekenhuis.

Veel kinderen treden in de voetsporen van hun ouders, boer/huisvrouw zijn. Als er al een hogere of zelfs universitaire opleiding gevolgd kan worden, is er in Aguacate geen mogelijkheid voor hen.

Aguacate een dorpsgemeenschap om van te houden. Ik ben zeer blij dat ik samen met WWvK iets voor hen heb kunnen betekenen. Ik ervaar een grote dankbaarheid en vriendschap. Ik word daarvoor door hen bedankt maar wijs dan altijd op de naamloze sponsoren die dit mogelijk maken.

De best tijd om er te zijn is van december t/m april. Daarna is het te warm en of te nat.

 

Veenendaal 21 juni 2018.

Dick van Harn – voorzitter Stichting Future Children!, Veenendaal - info@futurechildren.nl