Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 191 Stichting voor mekaar aangepaste fiets

191 Stichting voor mekaar aangepaste fiets

De aanvrager vraagt WWvK ondersteuning voor de aankoop van een aangepaste fiets voor meervoudig gehandicapte kinderen en schrijft onder meer:

We hebben Stichting Voor Mekaar opgericht vanuit de volle overtuiging dat zorg draait om mensen. Niet om uren, productie of quota. Het overgrote deel van het beschikbare budget (PGB uit WLZ) wordt gebruikt voor medewerkers in de directe zorg.

Wij vinden het belangrijk om kinderen/jongeren met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking een veilige omgeving te bieden, waar warmte en gezelligheid ervaren kunnen worden. Kleinschalige zorg, geïntegreerd in de maatschappij zodat er volwaardig deel genomen kan worden aan de samenleving. Wij bieden zorg aan kinderen/jongeren vanaf 4 – 25 jaar die naast een verstandelijke beperking (niveau van <2,5 jaar) vaak ook lichamelijke of andere beperkingen hebben.

Op dit moment zijn er twee woongroepen en twee dagbestedingsgroepen (helft dagbestedingscliënten woont nog bij ouders thuis). Eén van de dagbestedingsgroepen maakt vijf dagen per week gebruik van een bijzaal in het gebouw van het Genootschap in Baarn. De andere dagbestedingsgroep is september 2016 gestart in een lokaal van een openbare basisschool, waar we zoveel mogelijk aansluiten bij het reguliere programma/activiteiten op school (denk aan pauzes, voorlezen, gymles, etc).

Reden ondersteuningsaanvraag:

 

Vervoer is altijd een lastig punt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De mobiliteit van onze kinderen is vaak beperkt, waardoor lopen veel tijd en energie kost. Fietsen kan vaak maar met 1 kind tegelijk (tandem, aangepaste rolstoelfiets, driewieltandem met begeleider) terwijl deze vorm van bewegen wél heel goed voor ze is en het mogelijk maakt om verder te komen dan de beperkte ‘loop’-cirkel (om een idee te krijgen; van onze woonlocatie naar het gebouw, ongeveer 1 kilometer, kost 20-25 minuten te voet).

Er zijn fietsen ontwikkeld voor 4 personen (die ook los te koppelen zijn en dan voor 2 personen te gebruiken zijn) die het voor ons mogelijk zou maken om meer te kunnen ondernemen en vele malen makkelijker naar onze dagbestedingslocaties te komen. De kosten hiervoor kunnen wij echter niet dragen vanuit onze beperkte middelen. Met name de aanpassingen die nodig zijn om deze fiets geschikt te maken voor onze kinderen tellen flink aan (denk aan; armleuningen, elektrische trapondersteuning, gordels). 

Hoeveel kinderen denkt u met uw project te bereiken: 14 eigen cliënten en 200 schoolkinderen.

website: www.voormekaar.com

 

Op de nieuwjaarsreceptie 2018 kon de lang verwachte side-by-side duofiets in gebruik genomen worden. De mobiliteit van de kinderen/jongeren die gebruik maken van de zorg bij Stichting Voor Mekaar is vaak beperkt, waardoor lopen veel tijd en energie kost. Fietsen kan maar met 1 kind tegelijk, terwijl deze vorm van bewegen wél heel goed voor ze is en het mogelijk maakt om verder te komen dan de beperkte loop-cirkel vanaf thuis of dagbesteding.

De side-by-side fiets heeft uitbreidingsmogelijkheden waardoor de fiets voor 4 personen geschikt wordt. We sparen door voor deze uitbreiding, maar maken nu al individueel met cliënten veelvuldig gebruik van de fiets om van en naar dagbesteding te gaan, makkelijk bij het zwembad te komen of familie te bezoeken. Dankzij de trapondersteuning en instelbare stoelen/meetrapfunctie is de fiets door bijna al onze jonge cliënten te gebruiken.

De ingebruikname van deze fiets vergroot de mogelijkheden die we hebben om activiteiten te ondernemen en deel te nemen aan de maatschappij. De dagbestedingsgroep gevestigd in een reguliere basisschool kan bijvoorbeeld aankomend schooljaar meedoen aan de landelijke fietsexamens. Een mooiere vorm van integratie en ontwikkeling kunnen wij ons niet voorstellen.