Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 209 218 mountain child care

Mountain Child Care
209 natraject training Nepalese Jongeren
218 Quest Trek Nepalese jongeren 2018

De projectleider motiveert haar aanvraag als volgt:

Naam project/stichting Mountain Child Care

Oprichtingsdatum: 11 maart 2011

Vestigingsplaats: Kathmandu

Land: Nepal

Website: www.mountainchildcare.org

KvK nr.: 52320073

 

Uw relatie tot het project:

Vriendin van de stichting en de afgelopen 3 jaar 2 maal als vrijwilliger mee geweest en samen met de jongeren een Quest Trek gelopen. Hierdoor zeer betrokken en zelf ervaren dat de jongeren hierna op eigen kracht en met hulp van Nepalese social workers meer richting aan hun leven kunnen geven.

Beschrijving van het project / de stichting en de doelstellingen

Mountain Child Care is een Nederlandse stichting met een lokale, Nepalese staf (3 FTE Nepalese maatschappelijk werkers) en een Nederlandse programmamanager (0,6 FTE). Daarnaast werken wij veel met Nederlandse als Nepalese vrijwilligers. De stichting werd in 2011 opgezet als innovatief persoonlijk leiderschapsprogramma om Nepalese kinderhuizen te helpen hun kinderen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan.

De brug tussen het tehuis en de maatschappij is er vaak niet. De stichting richt zich daarbij op weesjongeren uit de twee grote steden van Nepal en ex-straatjongeren die in een rehabilitatieprogramma zitten. Talentvolle jongeren die zelfbewustzijn en focus nodig hebben. De arbeidsmarkt is immers krap. Wanneer de jongeren op hun 18e doorgaans hun tehuis moeten verlaten, dreigen ze in een armoedeval terecht te komen. Daarnaast blijken ze een kwetsbare groep te zijn voor mensenhandelaren. De bescherming van het tehuis waar ze zijn opgevoed blijkt hun niet weerbaar te maken voor de ‘echte’ wereld. Aan begeleiding hierbij is in Nepal nauwelijks tot niet voorzien. De tehuizen bieden in de regel geen intensieve voorbereiding op het verlaten van het weeshuis en meestal stopt de financiële ondersteuning. Meestal omdat er geen visie is ontwikkeld op re-integratie, soms ook omdat er geen geld voor beschikbaar is. Mountain Child care slaat de brug voor deze jongeren om uit de cirkel van kwetsbaarheid en armoede te stappen. Wij zijn een essentieel onderdeel van hun integratie traject en weg naar een zelfstandig en waardig bestaan.

Doelstelling

Het doel van Mountain Child Care is om Nepalese jongeren van 17 tot en met 23 jaar een ervaring mee te geven die hen inspireert en ondersteund bij het voorbereiden op een waardig en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Wij bereiken ons doel wanneer deze jonge mensen zelfbewuster initiatieven ontplooien voor hun eigen re-integratie en vooral wanneer deze gebaseerd is op verantwoordelijkheid en ‘ownership’ over het eigen leven. Hiermee helpt Mountain Child Care kansarme jongeren in Nepal zich aan een vrijwel zekere ‘poverty trap’ te onttrekken. De focus van Mountain Child Care ligt op persoonlijk leiderschapsontwikkeling.

Wij bereiken jaarlijks rond de 50 jongeren. De jongeren blijven minstens 2 jaar in ons project betrokken.

Reden ondersteuningsvraag

We vragen ondersteuning van de kosten van het na-traject. Dit bestaat uit coaching, oriëntatiedagen, trainingen en bemiddeling in stages en werk. Het doel van het na-traject is borging van de ingang gezette processen bij de Nepalese jongeren die levens veranderend kunnen zijn.

Daarnaast willen we met deze aanvraag ook een voorstel doen voor het steunen van een QuestTrek in het jaar 2018 voor 6 tot 9 Nepalese jongeren.