Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 212 kinderen naar school haiti 2017

212 Kinderen naar school in Haiti, ondersteuning aankoop schoolmaterialen

De stichting Naar School in Haïti is opgericht door Marijke Zaalberg. Marijke heeft van oktober 1995 tot juli 1998 gewerkt in een aantal opvanghuizen in Guatemala en Haïti, met kinderen van alle leeftijden. Vanuit deze ervaring is zij begonnen in 1998 met een project om kinderen te helpen en scholen op te zetten in Haïti.

Doelstelling:  Ieder kind heeft recht op voeding, kleding, onderdak en onderwijs. 

Het project 

De scholen:  In juli 1999 is in Kenscoff de school Soleil ‘d Hollande gestart met 24 kinderen. In oktober 2003 is in Godinot een oud vervallen schooltje heropend en daar krijgen 140 kinderenonderwijs. In november 2003 is onze nieuw gebouwde drieklassige kleuterschool in Furcy geopend voor 110 leerlingen . Dat was tevens ons eerste bouwproject gefinancierd door NCDO. In 2004 kregen 730 kinderen les en in 2009 zijn dat er ruim 1.000. De kinderen krijgen les van Haïtiaanse leerkrachten, die door de stichting zijn aangenomen. De inrichting van de scholen was de eerste jaren erg primitief. Op school krijgen de armste kinderen, als er voldoende geld is, een maaltijd.  In middels is er een toezegging van de wereldvoedsel organisatie, dankzij  inspanningen van Marijke, dat er voor alle duizend kinderen een maaltijd per dag wordt verstrekt en aan ouders die kinderen op school hebben die geen geld voor voedsel hebben. Bij de stichting zijn naast Marijke nog zo’n vijftig mensen uit de dorpen in Haïti betrokken. Zij geven onderwijs, controleren de scholen  en helpen in de keuken. Door het geld dat zij hiermee verdienen zijn er weer een aantal mensen meer die niet in schrijnende armoede hoeven te leven. Bedenk hierbij dat 80 % van de Haïtiaanse bevolking  onder het bestaansminimum leeft en dat is velen malen lager dat het Nederlandse bestaansminimum , namelijk 1 euro per dag!!   V

Verdere uitbreidingen: In 2006 kon de stichting in Ka-Blain grond verwerven. In 2007 is daar een kleuterschool met zes lokalen gebouwd en in 2008 een lagere school met acht klassen.  Nu wordt er gewerkt aan verdere uitbreiding van het schoolcomplex. Ook deze vindt plaats met steun van het NCDO en wordt uitgevoerd door een lokale aannemer (die te vertrouwen is!) en zijn medewerkers.

Nevenactiviteiten:  Door het contact van Marijke met de kinderen en hun ouders werd al snel duidelijk dat de nood vaak zo hoog is dat er geleidelijk aan meer hulp moet worden geboden, zoals: 
· Hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan.
· Dagelijks verstrekken van een maaltijd aan ondervoede baby’s, peuters en kleuters.
· Bieden van medische zorg aan kinderen  
Al deze aktiviteiten kosten  uiteraard geld. Haïti is geen goedkoop land. De kosten voor voedsel, medicijnen en andere dingen liggen te hoog in verhouding met de gangbare salarissen.   Zonder steun uit Nederland kan het het project niet bestaan. Nieuwe donateurs zijn nodig om de bouw, het onderwijs en de voedselvoorziening te continueren. Elke bijdrage hoe klein ook komt ten goede aan het project en is een steun in de rug van al deze kinderen. Er worden door de stichting kosten gemaakt voor drukwerk, folders en het verzenden van nieuwsbrieven , maar verder gaat al het geld naar het werk in Haïti.

Onlangs gingen er in de keuken waar de maaltijden voor de kinderen worden bereid er vier propaangasfornuizen ter ziele die nodig vervangen moesten worden.  Daarnaast willen we zo’n 800 badges aanschaffen waar de schoolkaart in past die de kinderen per persoon hebben zodat ze die om de nek kunnen dragen als zij naar school komen. Deze moeten zij bij de ingang van de school tonen omdat de school dan kan zien dat er schoolgeld betaald is en dat de betreffende leerling op deze school thuishoort. Nu raken veel pasjes zoek omdat ze ze los in hun schooltas hebben en of onderweg verliezen. Tevens is er ook weer geld nodig voor nieuwe schoolboeken. WWvK betaalt de kosten van de vervanging van de fornuizen, de badges en een bijdrage voor de nieuwe schoolboeken.