Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 215 upendo tafels en stoelen voor een school

215 Stichting Upendo tafels en stoelen voor scholen in Tanzania

 De aanvrager van dit project schrijft:

Elk kind dat naar school gaat verdient een stoel om op te zitten, een tafel om aan te werken en een boek om uit te leren.

Vanzelfsprekend zou je denken, echter zijn er veel scholen in Tanzania waar dit niet zo is. De kinderen zitten nu met grote groepen op de grond en werken in groepjes uit één boek. De docent staat voor de groep en heeft meestal geen bord om uitleg op te geven.
Wij streven ernaar dat alle kinderen een stoel hebben om op te zitten en een tafel hebben om aan te werken. Voorts
verdient ieder kind een eigen studieboek en iedere docent een schoolbord. Dit draagt bij aan betere studieresultaten voor een betere toekomst voor de kinderen! Als we dit hebben bereikt zullen wij de kinderen helpen met het planten van fruitbomen waarna ze de fruitbomen zelf leren te verzorgen. Wij willen niet alles tegelijk doen en het project starten met de tafels.

We zijn al gestart met het project en hebben de eerste tafels al gekocht. Per lokaal zitten ongeveer 50 kinderen en er kunnen 16 tafels in (drie kinderen per tafel). Dit project gaat om 8 klaslokalen. Het eerste klaslokaal hebben wij al voorzien van 9 tafels! We moeten dus nog 119 tafels. Zie voor foto’s van de aangeschafte tafels onze Facebook site: https://www.facebook.com/stichtingupendo/

De tafels worden geproduceerd en gekocht in Tanzania zelf (om ook daar de economie te ondersteunen). De aankoop van de tafels gaat via onze contactpersoon daar, zijnde Edson Mwijage die in Nederland heeft gestudeerd aan de technische universiteit van Enschede. Hij is sinds kort weer (na het afronden van zijn studie) verhuisd naar Tanzania en kan zo mooi het project daar begeleiden. Dit doet hij uiteraard geheel vrijwillig (subsidie kosten zijn alleen bestemd voor de tafels en transport daarvan).

WWvK steunt de aankoop van een deel van het schoolmeubilair. Hieronder het resultaat van eerdere aankopen door Upendo

ervoor en erna

 


Citaat uit het jaarverslag 2017, dat we op 13 mei 2019 hebben ontvangen

Met een subsidie van Wereld Wijd voor Kinderen hebben we het project ‘een tafel voor een beter brain’ af kunnen ronden op de Mkamba Primary School in Tanzania. Alle kinderen op deze school volgen hun lessen nu vanaf schoolbankjes in plaats van zittend op de grond. Dat is een mooi resultaat! Het leverde bovendien ook mooie publiciteit op: toen de bureaus geïnstalleerd waren is de Tanzaniaanse minister van Onderwijs langs geweest op de school. Edson (onze samenwerkingspartner ter plaatse) was toen aanwezig namens Stichting Upendo. 
De bureaus zijn een kleine eerste stap geweest. Er is nog veel meer werk te verrichten om de kinderen op deze school een eerlijke kans op onderwijs te geven. Zo zijn er niet genoeg schoolboeken; studeren de kinderen thuis en op school bij kerosine lampen wat slecht is voor hun gezondheid en is het belangrijk dat de kinderen gezonde voeding krijgen om zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op een zelfstandig en zelfvoorzienend leven. Daarom zullen wij deze missie ook in 2018 weer voortzetten!