Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 221 Care4SriLanka uniformen, leermiddelen Rainbowschool 2018

Care4SriLanka uniformen, leermiddelen Rainbowschool 2018 en 2019

Al zeven jaar (in 2019 acht jaar) ondersteunt WWvK het echtpaar Wilke in Sri Lanka met hun stichting Care4SriLanka. Vanuit deze stichting financieren zij een peuterschool, de Rainbow school. De Rainbow school zorgt voor het eerste leertraject van kinderen als voorbereiding op de basisschool. Het betreft kinderen van 3 tot 6 jaar welke uit veelal kansarme gezinnen uit het dorp komen.

Wegens hun gevorderde leeftijd gaan Ron en Yvonne Wilke hun activiteiten in Sri Lanka afbouwen. Niettemin heeft WWvK besloten voor 2018 nog een bedrag voor uniformen en andere schoolkosten ter beschikking te stellen.
Omdat Ron en Yvonne voorlopig nog voldoende zekerheid voor de goede besteding en verantwoording kunnen geven, heeft WWvK in oktober 2018 besloten de steun in 2019 voort te zetten.

Onderstaand het interview met Ron en Yvonne, dat in de Nieuwsbrief van WWvK van december 2017 is geplaatst.

Op 6 februari 2019 schreven Ron en Yvonne Wilke onder meer:

Inmiddels staat onze school wijd en zijd bekend door de goede educatieve ontwikkeling die geboden wordt en stijgen we ver boven andere peuterscholen uit doordat ouders daar zelf voor alle leermiddelen moeten zorgen en bij ons hebben alle kinderen gelijke kansen en mogelijkheden doordat we geen onderscheid maken tussen inkomensverschillen van de ouders van de kleuters.

We hebben zelf regelmatig contact met de leraressen en omdat de school slechts 50m van ons huis ligt, kunnen we er vaak even een kijkje nemen en is het altijd een feest als we merken hoe blij de kinderen èn de ouders zijn.
Op de foto’s kunt u zien dat de kinderen hun schooltas kregen tijdens een feestelijke gebeurtenis en ook de nieuwe aanschaf van enkele speel en-leermaterialen.

En vanochtend (06-02-2019) hebben we de nieuwe uniformen kunnen overhandigen, waar zowel de kinderen als de ouders heel trots op zijn, want een schooluniform is van groot belang  hier in Sri Lanka.