Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2017 » 222 Stichting Little Superheroes speelrek, etc. kinderdagverblijf Zuid Afrika 2018

222 Stichting Little Superheroes bouw speelplaats bij kinderdagverblijf

Land en stad: Overcome Heights, Zuid-Afrika

Naam project: Little Superheroes’ Playground in een township in Overcome Heights

Soort project: bouw van een speelplaats in een township bij een nieuw, nog te bouwen kinderdagverblijf

Website Project: te vinden op de website van de stichting: www.littlesuperheroes.nl

Looptijd:

Bouwtijd maximaal 1 jaar (de bouw van kinderdagverblijf en speelplaats). Hierna zal stichting Little Superheroes betrokken blijven bij het project om het project 

Hoeveel kinderen bereikt u: 150

Projectaanvrager: Sandra Zoetelief

Wat houdt het project in? 

De leefomstandigheden in de township zijn schrijnend. De meeste bewoners van de township wonen in metalen ‘shacks’, van 3m x 3m. Bijna niemand heeft stromend water in huis en mede daardoor worden de meeste mensen gedwongen om hun sanitaire behoeften buiten te doen. Er is een hoge mate van werkloosheid. Mede hierdoor komen drank- en drugsverslavingen, geweld en vrouw- en kindermisbruik veel voor. Kinderen die leven in de township zijn ondervoed en hebben weinig kansen om naar school te gaan.

Dit project is erop gericht de leefomstandigheden van kinderen in de township in de Overcome Heights, Zuid-Afrika, te verbeteren. In samenwerking met een lokale partnerorganisatie wordt een nieuw kinderdagverblijf gebouwd in de township. Door voorschoolse opvang te bieden aan kinderen krijgen zij de kans om veilig te spelen en leren. Daarnaast geeft dit ouders de ruimte te werken of op zoek te gaan naar werk. Stichting Little Superheroes richt zich op de bouw van een speelplaats bij het kinderdagverblijf, omdat wij vinden dat ieder kind een plek moet hebben om veilig te kunnen spelen. 

 

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u/je?  

Ik ben Sandra Zoetelief, medeoprichter en voorzitter van Stichting Little Superheroes. Ik heb de stichting opgericht vanuit dankbaarheid voor de kansen die ik heb. Ik heb een dak boven mijn hoofd, toegang tot goede gezondheidszorg en de kans om geneeskunde te studeren. Ik heb de mogelijkheid de wereld rond te reizen en leuke dingen te doen. Met name tijdens reizen heb ik veel mensen gezien die niet dezelfde kansen hebben als ik. Dit raakt me en ik zie het als mijn verantwoordelijkheid (en een ieders verantwoordelijkheid) om vanuit dat gevoel iets te doen voor anderen. Met de oprichting van de stichting hoop ik iets te kunnen bijdragen aan de wereld. 

Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen? 

Wij krijgen een financiële bijdrage van Wereldwijd voor Kinderen waarmee wij een klimrek, bestrating en kunstgras kunnen bekostigen voor de speelplaats bij kinderdagverblijf Ark Angels Educare in Zuid-Afrika.

Toekomstperspectief

Wij zullen na de afronding van de bouw betrokken blijven bij het project. Op de lange termijn is ons doel om bij te dragen om de projecten zelfredzaam te maken. Om dit te kunnen bereiken wordt in samenwerking met SEEDS Trust in Zuid-Afrika naar mogelijkheden gezocht om lokaal geld te genereren, zoals het houden van boerderijdieren of de aanleg van een moestuin. Met de opbrengst hiervan kan naar een grotere mate van zelfstandigheid toegewerkt worden.

Lees meer op de website.

Plattegrond van het kinderdagverblijf

Tekening van het speeltoestel

Tussentijds bericht ontvangen 26-4-18

We hebben op dit moment het geld nog niet direct nodig, maar ik vind het wel leuk om jullie vast een update te sturen over de voortgang van het project! In de bijlage vind je een fotocollectie van de bouw van het kinderdagverblijf tot nu toe. (klik op de foto's om deze te vergroten) Het gebouw staat helemaal in elkaar. Eerst zullen er nog veel andere werkzaamheden verricht worden, logischerwijs wordt als een van de laatste dingen de speelplaats aangelegd! Wij zijn in ieder geval erg blij met het resultaat dat tot nu toe door de lokale partnerorganisatie is bereikt in Zuid-Afrika en kunnen niet wachten tot het tijd is voor de speelplaats.  

Foto's van de bouw ontv. 15-9-18

Tussentijds bericht ontvangen 30-7-18

Het gaat goed met de bouw, desalniettemin iets langzamer dan verwacht (maar misschien ook wel weer verwacht, het is ten slotte Zuid-Afrika). 

De speelplaats waarvoor we financiering hebben aangevraagd zal als laatste gebouwd worden. Doordat het gebouw (kinderdagverblijf) nog niet volledig af is, is de bouw van de speelplaats nog niet begonnen. Er wordt ook extra aandacht besteed aan ‘security’ voor het terrein (heeft overigens niet speciaal te maken met de speelplaats, maar het gebouw in z’n geheel), waardoor er ook wat meer tijd wordt genomen voor de bouw. In de bijlage vind je foto’s van hoe de klassen er op dit moment uitzien. De speelplaats zal komen op het middenstuk dat je nu ziet (met de pilaren). Wij zijn heel tevreden met het resultaat tot nu toe!! 

Daarnaast hebben wij een filmpje gemaakt over de stichting (Little Superheroes), waarin we uitleggen hoe we zijn gekomen bij wat we doen en waarom we dat doen. We hebben het filmpje op onze website geplaatst (op de homepage van www.littlesuperheroes.nl).

 

Foto's van de speelplaats, ontvangen 9-10-18

Op zaterdag 14 januari 2019 is Ark Angels Educare geopend.

De projecteigenaar schrijft: We hebben van onze partnerorganisatie SEEDS Trust een video ontvangen met de transformatie van het oude naar het nieuwe Ark Angels Educare. Ik wilde dit graag met jullie delen, omdat wij vinden dat het resultaat geweldig is. Mede dankzij jullie bijdrage hebben we de speelplaats bij de daycare kunnen realiseren.