Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018

Ondersteunde projecten 2018

 

Kunt u een project niet vinden? Toets op het vergrootglas in de menubalk rechtsboven en zoek op nummer of een deel van de naam.

224 Droomdekentjes Nijkerkerveen
De aanvrager wil door het maken van deze dekentjes voor zieke kinderen de kinderen weer vertrouwen in zichzelf en in de wereld geven. Herontdekken van eigen kracht en veiligheidsgevoel opnieuw weerbaar maken.

Inmiddels is een groot aantal dekentjes klaar. 

Tot en met 14 oktober 2018 zijn ze ...... lees verder

225 De kleurfabriek Nijmegen
Stichting Kleurfabriek Nijmegen stelt zich ten doel om kinderen van het asielzoekerscentrum in Nijmegen een veilige en vertrouwde plek te bieden waar ze weer .....  lees verder

226 Dekens voor kinderen ziekenhuis Curaçao 
Het Sehos is het grootste ziekenhuis van Curaçao met ruim 300 bedden. Het is gevestigd in een stokoud en vervallen pand. Voor de kinderafdeling is behoefte ... lees verder

228 Onderwijs voor kansloze kinderen op Bali schooljaar 2018/2019
Onder toezicht van een gepensioneerde rector van een scholengemeenschap krijgen 7 kinderen op Bali, die anders ... lees verder

229 Vrijwilligerswerk in jongerenopvanghuis in Mombassa Kenya
Tijdens onze vakantie, in een land (Kenya) waar ik voor WWvK diverse keren ben geweest, widlen wij ons vanuit onze missie: In liefde werken aan een menswaardige wereld, inzetten voor een project. Wij hebben ... lees verder

230 Droomdekentjes in Frankrijk
Tijdens de week in Frankrijk (van 25-8-2018 tot 1-09-2018) werken we ...  lees verder

231 Muziekinstrumenten Stichting Ubuntu Zuid Afrika
De projecteigenaar schrijft:
"Muziek verbindt en verbreedt je horizon. Muziek draagt bij aan je cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling, zeker bij kinderen. lees verder 

232 AZC Hoogeveen bewegingstherapie voor jongeren

In het AZC Hoogeveen zijn 3 modaliteiten: 130 kinderen (regulier), 48 alleengaande jongeren (15-18 jaar) en volwassenen.
Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk en mensen zijn snel geneigd in een depressie te raken. We bieden daarom... lees verder

234 Hulp aan kinderen in Haarlem die in 2018 niet met vakantie kunnen
De gemeenschap Haarlem van het Apostolisch Genootschap werkt al een aantal jaren samen met twee kerken in Haarlem-Schalkwijk. 
De diaconieën van de Haarlemse kerken willen iets doen aan de kinderen van 8-12 jaar die door armoede deze zomer niet met vakantie kunnen... lees verder

235 Les Oiseaux Bleus Zomerkamp 2018
Stichting Les Oiseaux Bleus is een organisatie die zich vanuit Nederland inzet met als doel om meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden om materiële en immateriële steun te geven aan ... lees verder

238 Keep Care for Rwanda educatie tienermoeders
Keep Care heeft o.a. als doelstelling jonge ongehuwde moeders een kans te geven om een gezonde toekomst op te bouwen. Dit doen zij door het geven van: Seksuele voorlichting, gezondheidsvoorlichting, opvoedingsondersteuning, onderwijs. Zij willen... lees verder

240 Mandschommel voor gezinshuis De Rots

De organisatie Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. 

"Ieder mens heeft een ... lees verder

241 Care4SriLanka uniformen, leermiddelen, etc. voor peuters van de Rainbowschool 2019

Al acht jaar ondersteunt WWvK het echtpaar Wilke in Sri Lanka met hun stichting Care4SriLanka. Vanuit deze stichting financieren zij een peuterschool, de Rainbow school. De Rainbow school zorgt voor het eerste leertraject van .... lees verder

242 Schoenendoosactie eerste jeugdkring Gemeenschap Dordrecht Apostolisch Genootschap

WWvK is gevraagd de verzendkosten van dertig schoenendozen met kadootjes voor kinderen in ontwikkelingslanden voor haar rekening te nemen. Zie website Edukans.

Het bestuur van WWvK heeft aan de kinderen ... lees verder 

243 Habitat for Humanity Malawi 2019

Voor de vijfde keer gaat de projecteigenaar met steun van WWvK en onder regie van Habitat for Humanity helpen met het bouwen van huizen in ontwikkelingslanden. Hij schrijft in zijn aanvraag onder meer:

In de afgelopen jaren heeft u meermaals een financiële bijdrage geleverd voor bouw projecten waar ik aan heb meegedaan. Denk hierbij aan het bouwen van ... lees verder

244 Ondersteuning weeskinderen Tanzania i.s.m. stichting Matamba 2019

Het doel van de Stichting Matamba is de nodige zorg, in de breedste zin van het woord, te verlenen aan de bevolking van Matamba (Tanzania ) en wijde omgeving.

De voorzitter schrijft:

In de regio wonen veel weeskinderen die aan de zorgen van families zijn toevertrouwd. Het project voor de weeskinderen "kindervleugel " is in oktober 2013 gestart met 20 kinderen. Door een gulle gift van een donateur zijn we in 2014 uitgegroeid naar 25 weeskinderen In 2016 en 2017 waren er 27 weeskinderen en in 2018 28.

De kinderen krijgen... lees verder

245 droomdekentjes Emmen

"Wij maken droomdekentjes voor kinderen die met een grote uitdaging te maken krijgen.

Dit kan zijn door ziekte,  lees verder

246 ondersteuning Play Together Grow Together 2019

Het project “Play Together Grow Together” van de Grootbos Foundation in Gansbaai Zuid-Afrika biedt naschoolse opvang met sport, spel en educatie met het doel de integratie tussen de verschillende rassen te bevorderen. WWvK draagt, net als voorgaande jaren  in 2019 bij in de kosten van coaches.

Op 15 januari 2019 ontvingen de projecteigenaren ... lees verder