Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018 » 229 Vrijwilligerswerk in jongerenopvanghuis in Mombassa Kenya

229 Vrijwilligerswerk in jongerenopvanghuis in Mombassa Kenya

De projecteigenaar schrijft:

Tijdens onze vakantie, in een land (Kenya) waar ik voor WWvK diverse keren ben geweest, widlen wij ons vanuit onze missie: In liefde werken aan een menswaardige wereld, inzetten voor een project. Wij hebben tevoren regelmatig contact gehad met Melissa Krebs (oprichtster) en met haar overlegd waar behoefte aan is en wat er mogelijk is om te doen in de tijd dat wij er zijn. 

De leefomstandigheden van de kinderen op straat zijn hard. Zij slapen en leven op onveilige plekken, eten en drinken onveilig water en voedsel. De kinderen hebben dagelijks te maken met geweld, mishandeling en seksuele uitbuitingen, worden keer op keer verjaagd door politie en omwonenden en komen veelal (om te overleven) in aanraking met criminaliteit en drugs.

Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst! De overheid van Kenya kan hier (nog) niet aan voldoen. Daarom is het de missie van BeHoCa om de kinderen van de stad Mombassa in Kenya deze kansen te bieden. Stichting BeHoCa is het geloof (Believe) in en de hoop (Hope) en de zorg (Care) voor straatkinderen van Kenya.

Met Melissa Krebs, oprichtster van de stichting en ons contactpersoon, hebben we een overzicht gemaakt wat er tijdens ons verblijf opgeknapt dient te worden en ten goede komt aan de jongeren die opgevangen worden in het BeHoCa-opvanghuis. Daar verblijven op dit moment zo’n 20 jongens. Deze jongens doen hun eigen was, helpen bij het onderhoud en doen tuin werk (groente verbouwing om in eigen onderhoud te kunnen voorzien). 

WWvK betaalt een deel van de materiaalkosten.


Na afloop van het project hebben we onderstaand verslag ontvangen, dat u hier kunt downloaden: