Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018 » 231 Muziekinstrumenten Stichting Ubuntu Zuid Afrika

231 Muziekinstrumenten Stichting Ubuntu Afrika

Muziek opent gesloten harten…

De projecteigenaar schrijft:
"Muziek verbindt en verbreedt je horizon. Muziek draagt bij aan je cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling, zeker bij kinderen.

Voor de, vaak getraumatiseerde, kinderen van SOS kinderdorpen kan muziek positief bijdragen aan de ontwikkeling van deze kinderen. Samen muziek maken zorgt ervoor dat ze het gevoel krijgen ergens onderdeel van uit te maken en samen optreden zorgt ervoor dat zij meer zelfvertrouwen krijgen. 

Maar, op basisscholen in Oeganda zijn muzieklessen alles behalve vanzelfsprekend. Als er al iets gedaan wordt met muziek dan gebeurt dat meestal in de vorm van losse projecten met bijvoorbeeld trommels en zang, veelal verzorgd door de leerkracht zelf. Uiteraard geweldig om tribale zang en klank aan de kinderen mee te geven, echter voor het tot stand brengen van echte muzikale ontwikkeling is dit onvoldoende. Daar is iets meer dan alleen trommels voor nodig, alsmede een langere leerlijn.

De Herman Gmeiner primary school in Kakiri is 25 jaar geleden opgericht door SOS Kinderdorpen en biedt onderwijs aan kinderen uit het kinderdorp echter ook aan kinderen uit de gemeenschap. Op dit moment worden aan totaal 400 kinderen les gegeven. Naast onze projecten om de medische voorzieningen en sport en spel faciliteiten te verbeteren zouden wij ook graag willen bijdragen aan het onderwijs en hiermee ontwikkeling van de – vaak getraumatiseerde – kinderen. In onze gesprekken met het hoofd van de school kwam naar voren dat hij eigenlijk maar één grote wens heeft en dat is de kinderen toegang geven tot muziek in het lesaanbod. 
Op dit moment zijn er kinderen met muziektalent die nu niet tot ontwikkeling komt. Het is zijn grote droom om deze verborgen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Er is een aanbod aan gemotiveerde leerlingen, een geschikte lesruimte en de school heeft een leraar die muziekles kan geven. Er is zelfs nog een 2e muziekleraar in het dorp om in te huren. Hoe gaat de 2e muziekleraar dan betaald worden? Groot voordeel van SOS Kinderdorpen is dat ze altijd kijken naar inkomen-genererende projecten. Dat klinkt een beetje vreemd voor goede doelen organisatie echter zit daar een bedoeling achter. Als er geen inkomen is, dan is er op lange termijn geen levensvatbaarheid. Om iets in stand te houden, onderhoud te plegen en te herinvesteren zal er ergens geld dienen binnen te komen. Het aanbod van muzieklessen is voor kinderen uit het SOS kinderdorp gratis. Kinderen buiten het kinderdorp zullen voor muzieklessen een kleine verhoging op het schoolgeld krijgen. Zo kan de leraar worden betaald en zal het muziek project duurzaam zijn.

Op lange termijn wil SOS kinderdorpen een Brassband oprichten die voort zal vloeien uit de talenten op de Herman Gmeiner primary school. Deze brassbands zijn razend populair in Oeganda en worden vaak ingehuurd voor sportwedstrijden, feesten en andere bijzondere gelegenheden. Hieruit zal ook inkomen vloeien, dat weer ten goede komen voor de continuïteit van de muzieklessen en ontwikkeling van de kinderen.

Het enige dat zij missen zijn de muziekinstrumenten. In inventarisatie gesprekken is duidelijk geworden aan welke instrumenten precies behoefte is. Dit zijn o.a. een keyboard (duurzamer dan een piano en tevens te gebruiken als muzikale ondersteuning), twee gitaren, een set percussie trommels, xylofoon, shakers, enkel-bells en variëteit aan kleine instrumenten zoals een tamboerijn en een triangel. 

Deze instrumenten zijn hier heel goed 2e hands aan te schaffen. We hebben tevens gekeken naar hoe deze instrumenten veilig kunnen worden bewaard en daarvoor is een veiligheidshek nodig voor de deur van de muziekruimte. Het ontbreekt dit project echter aan een startkapitaal." 
WWvK betaalt de muziekinstrumenten en de installatie van een metalen deur.

Dit project is onderdeel van het project van de Stichting Unbuntu, dat WWvK in 2017 heeft gesteund. 

Na afloop van het project ontvingen we een video van het project en een mooie serie foto's: