Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018 » 234 Hulp aan kinderen in Haarlem

234 Hulp aan kinderen in Haarlem die in 2018 niet met vakantie kunnen

De aanvraagster heeft ons onderstaande informatie gestuurd:

Wat houdt het project in?
Naar voorbeeld van een project, opgezet door de diaconieën in Utrecht is er gezocht naar mogelijkheden om kinderen in de wijk Haarlem-Schalkwijk, die helemaal niet met vakantie kunnen, een rugzakje te geven met genoeg speelgoed om de 6 weken zomervakantie door te komen.
Als Apostolisch Genootschap Haarlem wilden we proberen 10 rugzakjes te vullen. Een actie in de gemeenschap leverde zoveel gebruikt speelgoed en nieuwe tekenspullen en (puzzel)boekjes op dat we 11 rugzakjes konden vullen en nog veel speelgoed, te groot voor de rugzakjes, overhielden.
Op de eerste vakantiedag, 23 juli, zijn de zakjes uitgereikt aan 40 kinderen. Het speelgoed dat te groot was voor de rugzakjes is op tafels uitgestald en ieder kind mocht daar nog 3 dingen uit kiezen.
Daarnaast is onderhandeld met de speeltuin in de wijk over een 10-strippenkaart voor de speeltuin voor elk kind, en met de ijssalon in de buurt van de speeltuin voor een 5-strippenkaart voor een ijsje.
De uitreiking was feestelijk met een glas limonade en wat lekkers. Daarnaast was een poppenspeelster ingehuurd die een prachtig avontuur van Jan Klaassen en Katrijn opvoerde. De kinderen zijn overgelukkig naar huis gegaan!

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u?
Namens de gemeenschap Haarlem zit ik in het diaconaal overleg in de wijk Schalkwijk. Waar we kunnen sluiten we aan bij acties in de wijk of in Haarlem. Zo hebben we meegedaan aan een actie om koffers te verzamelen voor de vluchtelingen die hier tijdelijk werden gehuisvest en weer naar andere centra werden doorgestuurd. Ze komen met niets aan, maar krijgen tijdens hun verblijf kleding, toiletartikelen etc. die dan vaak in een plastic tas gepropt weer worden meegenomen. Een goede tas of koffer is dan een uitkomst. Een zeer succesvolle actie. We hebben ook aan het begin van de vluchtelingencrisis zelf een actie voor het verzamelen kleding en toiletartikelen. Ook deze actie was zeer succesvol. In deze traditie wilden we graag meewerken aan de actie om kinderen die niet met vakantie kunnen gaan, te helpen toch een leuke tijd te hebben.

Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen?
Naast uit de kerken gekregen speelgoed, spelletjes en tekenspullen is door de diaconie stoepkrijt, ‘slijm’ (heel populair bij kinderen), de rugzakjes en aanvullend extra speelgoed/materiaal gekocht om te zorgen dat de rugzakjes evenwaardig zijn gevuld. Daarnaast was er het idee om te zorgen voor een ijsje en bezoek aan de speeltuin. De strippenkaart voor de speeltuin en voor de ijssalon zijn door WWvK betaald en geschonken.