Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018 » 238 Keep Care for Rwanda tienermoeders

238 Keep Care for Rwanda educatie tienermoeders

Keep Care heeft o.a. als doelstelling jonge ongehuwde moeders een kans te geven om een gezonde toekomst op te bouwen. Dit doen zij door het geven van: Seksuele voorlichting, gezondheidsvoorlichting, opvoedingsondersteuning, onderwijs. Zij willen deze tienermoeders een toekomst bieden door in eigen behoeften te kunnen voorzien.

De vorige groep heeft een opleiding gedaan om binnen de landbouw werk te vinden. Hiervoor is het project varkenshouderij gestart met daarnaast voorlichting en begeleiding in hun persoonlijke situatie. Dit project is zeer succesvol en loopt nog steeds.

Nu wil KeepCare een nieuwe groep ongehuwde tienermoeders starten met als doel hen ook de voorlichting en begeleiding in hun persoonlijke situatie zoals in het eerste project geven. Ook krijgen zij een beroepsopleiding om als naaister of kapster aan het werkt te gaan. Naast de opleiding wordt de moeders dagopvang voor hun kinderen aangeboden. Na de opleiding zullen de tienermoeders worden ondersteund om een coöperatie te beginnen.