Home » Projecten » archief projecten » Projecten 2018 » 243 Habitat for Humanity Malawi 2019

243 Habitat for Humanity Malawi 2019

243 Habitat for Humanity Malawi 2019

Voor de vijfde keer gaat de projecteigenaar met steun van WWvK en onder regie van Habitat for Humanity helpen met het bouwen van huizen in ontwikkelingslanden, ditmaal in Malawi van 8 t/m 17 maart 2019. Hij schrijft in zijn aanvraag onder meer:

In de afgelopen jaren heeft u meermaals een financiële bijdrage geleverd voor bouw projecten waar ik aan heb meegedaan. Denk hierbij aan het bouwen van woningen die het zware leven van kinderen in de sloppenwijken van Pondicherry, een plaats in Zuid Oost India, aanzienlijk heeft verbeterd, de bouw van woningen in de sloppenwijken van Jogjakarta, Indonesië en op het platteland van Cambodja. Het meest recente bouwproject vond plaats in Kabwe, Zambia en al deze projecten hebben er toe geleid dat de ontwikkelingskansen van de kinderen uit de geholpen gezinnen aanzienlijk verbeterd zijn, niet alleen voor de korte termijn, maar structureel.

Net als voorgaande jaren, zal ik ook nu weer met Habitat for Humanity gaan bouwen. Deze organisatie bouwt wereldwijd eenvoudige, betaalbare en veilige huizen voor gezinnen die leven in een geïmproviseerd onderkomen, met een lekkend dak, en muren waar het dwars doorheen waait, zonder sanitaire voorzieningen. De gezinsleden zijn vaak ziek en daardoor niet in staat om te werken of te studeren. Als kind opgroeien in een dergelijk gezin is dan ook vaak uitzichtloos.

Habitat kiest hierbij bewust voor een duurzame aanpak en bouw, waarmee o.a. bedoeld wordt dat bewoners niet afhankelijk worden gemaakt van hulp, maar juist zelfstandig hun toekomst opbouwen. Het initiatief om een huis te bouwen ligt bij de gezinnen zelf en zij zijn er zelf verantwoordelijk voor. Toekomstige bewoners ontvangen een lening zonder winstoogmerk en lossen deze periodiek af. Daarnaast investeren zij zelf een flink aantal arbeidsuren in de bouw van hun eigen huis en dat van anderen binnen de gemeenschap. Ook de inzet van vrijwilligers zoals ik is van groot belang. De gezamenlijke inspanningen houden de kostprijs laag en vergroten het gevoel van eigenwaarde en onderlinge verbondenheid van alle deelnemers.
Een eenvoudig maar solide huis beschermt de ouders en kinderen tegen weersinvloeden, biedt veiligheid, verbeterde hygiënische omstandigheden en het helpt hen om op eigen kracht uit de armoede te komen.

Dit keer ga ik naar een project in Malawi, Afrika. Malawi is een van de armste landen van de wereld. 
De inwoners moeten leven van een inkomen dat maar net genoeg is om te overleven en meer dan de helft leeft van een inkomen onder de armoedegrens. Habitat richt het zich in Malawi specifiek op weeskinderen en kwetsbare kinderen en hun zorgverleners. Onder andere een groot aantal besmettingen met HIV/AIDS heeft er in Malawi toe geleid dat er 1,5 miljoen kinderen wees zijn geworden.
De gemiddelde grootte van een Habitat huis is 35 vierkante meter. De woningen zijn eenvoudig maar van hoge kwaliteit, met aparte slaap- , kook-en leefruimte. Het ontwerp is zodanig dat huiseigenaren de optie hebben om in de toekomst het huis verder uit te breiden.
Wat mij vooral is bijgebleven van de projecten waaraan ik mee heb morgen werken, is het gevoel van voldoening wat je krijgt als je écht een wezenlijke bijdrage hebt kunnen leveren aan de toekomst van tot dan toe kansarme kinderen.

Medio maart 2019 is de projecteigenaar uit Malawi teruggekeerd. Dit is zijn videoverslag: