Home » Projecten » Projecten 2017 » 219 Stellaluna schoolgeld etc. 2018 voor 10 slechthorende kinderen Bali

Gezinshuis Stellaluna schoolgeld etc. 2018 voor 10 slechthorende kinderen op Bali

Begin 2017 heeft WWvK een aantal slechthorende kinderen op Bali financieel gesteund, zie project 196

De projecteigenaar heeft ons gevraagd de steun in 2018 voort te zetten. Zij schrijft ons:

 


Wat houdt het project in:

Sinds 2017 gaan 7 dove/slechthorende kinderen uit Karangasem en 1 kind uit Denpasar dagelijks naar speciaal onderwijs aan de yayasan Corti school in Denpasar (Bali).
Daarvoor gingen deze kinderen niet naar school en leefden geïsoleerd van de buitenwereld. Communiceren via gebarentaal was alleen op zondag mogelijk dankzij de lessen op locatie van Stichting Kolewa. Met de aanschaf van een schoolbus, de aanname van een chauffeur en de sponsoring vanuit Nederland voor het schoolgeld, zitten deze kids nu iedere dag in de klas met hun lotgenoten. Ze moeten dagelijks 3 uur heen en weer reizen, maar dat hebben ze er graag voor over. Naast een standaard lesprogramma krijgen zij les in gebarentaal en logopedie. Hun leven is totaal veranderd en de kinderen stralen, spelen, communiceren en leren! Voor 2018 heeft stichting Wereldwijd voor Kinderen zich garant gesteld voor het schoolgeld en biedt de mogelijkheid twee extra leerlingen aan de groep toe te voegen.

Wie is de projectaanvrager en wat motiveert u? 
De aanvraag is gedaan door Paul Kool en Greet Kool-Bon van het gezinshuis Stellaluna uit de Punt. Zij zijn ambassadeurs van Stichting Kolewa voor het schoolproject. Na de stichting in 2016 te hebben bezocht en alle kinderen persoonlijk te hebben ontmoet, zetten zij de schouders onder dit project. Zelf doof, weten zij als geen ander hoe belangrijk speciaal onderwijs en communiceren met gebarentaal is. Stichting Kolewa op Bali scout en begeleidt kinderen met een hoorprobleem. Na het regelen van hoortesten en aanmeten van hoorapparaten zetten zij zich in voor het vinden van de juiste educatieve oplossingen en geven daarnaast extra lessen in gebarentaal en logopedie in hun “Rumah Bicara” (thuisbasis v.d. stichting) in Denpasar op Bali. 

Waarmee ondersteunt Wereldwijd voor Kinderen? 
Stichting Wereldwijd voor Kinderen sponsort de maandelijkse bijdrage schoolgeld voor in totaal 10 kinderen. Voor 2 komt daarbij het eenmalige inschrijfgeld aan Yayasan Corti, de school voor speciaal onderwijs aan dove en slechthorende kinderen op Bali. Daarnaast financiert zij de bijkomende kosten die door de school gefactureerd worden zoals een schoolreisje, dansles en overige buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de leerkrachten en uiteraard de lesmaterialen als schriften en pennen e.d.

 

Op 26 maart 2018 schreef de stichting Kolewa in haar nieuwsbrief het volgende: