Home » Projecten » Projecten 2017 » 223 Ubuntu sport en spel Uganda

223 Sport en spel SOS Kinderdorp Kakiri Uganda

Begin 2018 vertrekken Maarten en Carolien voor 8 maanden naar Oeganda waar ze gaan wonen en werken in een SOS Kinderdorp (in Kakiri). Omdat zij zeggenschap willen hebben over de besteding van het gedoneerde geld en zelf willen kunnen bepalen waar het meest effect behaald kan worden, hebben zij een eigen stichting opgericht. Deze stichting heeft geen kosten o.i.d. (reis en verblijf worden b.v. zelf betaald) en doordat zij samen langere tijd ter plaatse zijn kunnen zij projecten zelf prioriteren en coördineren. Zij zullen donateurs geregeld via social media informeren  over gemaakte vorderingen.

Carolien gaat zich als arts inzetten in een medisch centrum dat ooit is gesticht door SOS Kinderdorpen en zorgt biedt aan mensen uit de gehele regio. De stichting richt zich hierbij op het terugdringen van kindersterfte en het verbeteren van medische zorg voor kinderen. In Oeganda sterven nog ieder jaar 100.000 kinderen onder de 5 jaar, waarvan meer dan de helft aan relatief makkelijk te behandelen ziektes als Malaria, longontsteking en diarree/uitdroging. Door langere tijd in Oeganda te verblijven kunnen zij, in overleg en samenwerking met de lokale  medische staf, worden gekeken hoe de zorg op een zo duurzaam mogelijke manier kan worden verbeterd. 

Echter, naast medische zorg, is sport en spel ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bewegen is belangrijk voor een kind, voor zowel zijn lichamelijke, als geestelijke en sociale ontwikkeling. Spelen neemt een belangrijke rol in, in de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft invloed op de ontwikkeling op het intellectuele, sociale, motorische en emotionele vlak. Het kind leert er door vooruitdenken en plannen, zijn/haar omgeving kennen, problemen op te lossen en samen te werken. Door te klimmen, klauteren en rond te rennen wordt de grove motoriek ontwikkeld en door o.a. zand kastelen te bouwen en te knutselen wordt de ontwikkeling van de fijne motoriek gestimuleerd. 

In het SOS kinderdorp wonen kinderen waarvan de ouders niet in staat zijn om voor hen te zorgen of waarvan de ouders zijn overleden. Sport en spel is een van de manieren waarop deze kinderen opnieuw leren te ontspannen en plezier te beleven. Ook sociale vaardigheden zoals samenwerken, grenzen aangeven en voor zichzelf opkomen zijn kwaliteiten die via sport speelsgewijs geleerd kunnen worden. Juist deze kinderen verdienen goede faciliteiten om ze maximaal te ondersteunen in deze ontwikkeling. 

Meer weten over de plannen van Maarten en Carolien? klik hier voor de website, hun beleidsplan kunt u hieronder downloaden en in de video vertellen ze erover.

PDF
Beleidsplan Stichting Ubuntu Afrika

Plan van aanpak aanleg sport en spel faciliteiten