Home » Projecten » Projecten 2018 » 240 Speeltoestel voor gezinshuis De Rots

240 Speeltoestel voor gezinshuis De Rots

De organisatie Driestroom ondersteunt mensen met en zonder beperking bij het realiseren van alledaags geluk. 

"Ieder mens heeft een rots nodig,
Een veilige plek in je bestaan.
Waar je mag zijn zoals je bent,
Je jezelf mag laten gaan.
Waar je veilig kunt groeien,
Een rots die je sterk doet staan."

Driestroomhuis De Rots is een gezinshuis voor kinderen, die niet thuis kunnen wonen en veel extra begeleiding nodig hebben. Deze kinderen hebben hechtingsproblemen, trauma’s en zijn sociaal zwak. Ze hebben behoefte om te kunnen spelen, alleen of samen, maar dat gaat vaak moeizaam. Driestroomhuis De Rots begeleidt ze hierin.
Deze kinderen hebben veel ruimte nodig om zo min mogelijk prikkels te krijgen. Ze kunnen zo in hun eigen tempo ontwikkelen en groeien. Het speeltoestel met onder andere een mandschommel  is met zorg uitgezocht en biedt veel mogelijkheden. Zo kunnen de kinderen er samen spelen, maar ook één beneden en een ander boven. Er is dan wel nabijheid, maar minder risico op agressie en conflicten.

Een mandschommel heeft veel voordelen in vergelijking met een gewone schommel. Kinderen in alle leeftijden kunnen hierop en mee spelen. De jongere kinderen kunnen erop zitten, terwijl de oudere kinderen erop staand de schommel in beweging brengen. Driestroomhuis De Rots heeft op een camping gezien, dat een mandschommel echt verbindend werkt.
Het gekozen speeltoestel zal worden gebruikt door zes kinderen in de leeftijd van 2 t/m 10 jaar. Drie van deze kinderen zijn opgenomen kinderen. Dit aantal zal de komende jaren uitgebreid gaan worden.

website: https://derotsputten.nl/

Op 2 juli 2019 schreef de aanvrager ons:

Het speeltoestel staat in de tuin van gezinshuis De Rots. Het is net klaar, het was heel veel werk. De kinderen hebben er echt heel veel plezier mee. Ze zijn dankbaar dat dit kan.