Home » Projecten » Projecten 2019 » 249 Gezinshuis Stellaluna schoolgeld etc. 2019 voor 11 slechthorende kinderen op Bali

249 Gezinshuis Stellaluna schoolgeld etc. 2019 voor 11 slechthorende kinderen op Bali

In 2017 en 2018 heeft WWvK het onderwijs aan slechthorende kinderen financieel gesteund, zie project 196 en project 219. 

De aanvraag voor voortzetting van de steun in 2019 honoreren wij graag. De aanvrager schrijft onder andere:

Schoolproject voor dove en slechthorende kinderen op Bali.

De groep van slechthorende kinderen in Karangasem bestaat nu enkele jaren. Tot onze grote vreugde mochten we al twee jaar op de steun van Stichting Wereldwijd voor Kinderen vertrouwen. De kinderen uit deze groep kwamen bij ons als geïsoleerde en vaak eenzame en verlegen kinderen. Stap voor stap ontstond er meer zelfvertrouwen en leerden ze communiceren, mede dankzij u. 

Voor inmiddels 15 kinderen was de volgende stap dagelijks onderwijs in Denpasar. Speciaal onderwijs wordt aangeboden op de school van onze veldpartner Yayasan Corti in Denpasar. Met de eerdere aanschaf van een schoolbus, het aanstellen van een chauffeur en ondersteuning in de kosten voor schoolgeld, uniform en boeken, kregen deze kinderen de kans op een normaal leven in de toekomst. 10 Kinderen werden in 2018 gesponsord door WWvK. Voor 5 anderen genereerden we voor het eerste schooljaar op een andere manier de benodigde fondsen. 

In 2019 sturen we graag nog minimaal drie/maximaal vijf nieuwe leerlingen naar dezelfde school. Na een goede basis bij deze opleiding te hebben verkregen bestaat de mogelijkheid een vak te leren op het vervolg-instituut van genoemde veldpartner. Een tweede voordeel van deze stap is dat men in de Karangasem-groep plaats krijgt voor jongere slechthorende kinderen voor logopedie-op-locatie. De fondsen voor het schoolproject kwamen vanuit donaties uit Nederland.