Home » Projecten » projecten 2020 » 282 Kolewa schoolkosten 11 dove kinderen Bali

282 Kolewa schoolkosten 11 dove kinderen Bali

Gepubliceerd op 17 januari 2020 om 18:50

De aanvrager motiveert haar aanvraag als volgt:

De groep van slechthorende kinderen in Karangasem functioneert reeds jaren. Tot onze grote vreugde mochten we daarbij al geruime tijd op de steun van Stichting Wereldwijd voor Kinderen rekenen. De kinderen uit deze groep kwamen bij ons als geïsoleerde en vaak eenzame en verlegen kinderen. Stap voor stap ontstond er meer zelfvertrouwen en leerden ze communiceren, mede dankzij u. 

Voor inmiddels 18 kinderen was de volgende stap dagelijks onderwijs in Denpasar. Speciaal onderwijs wordt aangeboden op de school van onze veldpartner Yayasan Corti in Denpasar. Met de eerdere aanschaf van een schoolbus, het aanstellen van een chauffeur en ndersteuning in de kosten voor schoolgeld, uniform en boeken, kregen deze kinderen de kans op een normaal leven in de toekomst. 11 Kinderen werden in 2019 gesponsord door WWvK. Voor 7 anderen vonden we het afgelopen schooljaar op een andere manier de benodigde fondsen. 

In 2020 sturen we graag nog twee nieuwe leerlingen naar dezelfde school, dankzij sponsorgelden uit Nederland. Na een goede basis bij deze opleiding te hebben verkregen bestaat de mogelijkheid een vak te leren op het vervolg-instituut van genoemde veldpartner. Een tweede voordeel van deze stap is dat men in de Karangasem-groep plaats krijgt voor jongere slechthorende kinderen voor logopedie-op-locatie. 

Ook voor het komende jaar willen wij graag weer een beroep op uw stichting doen. Voor 2020 stelden wij de navolgende begroting op aan de hand van de gegevens, beschikbaar op 24 december 2019. In het overzicht staan  de kosten met betrekking tot het schoolgeld en aanvullende activiteiten. Uw bijdrage voor schoolgelden en bijkomende activiteiten ad 5840,00 euro zal de plek op school voor deze elf kinderen veilig stellen. Een eventuele extra bijdrage ad 965,00 euro dekt het goed functioneren van hun hoorapparaten. 

Het bestuur heeft besloten dat WWvK de kosten van 11 kinderen voor haar rekening neemt.

terug naar overzicht projecten 2020


«   »