Home » Projecten » projecten 2020 » 291 Stichting Little Superheroes

291 Stichting Little Superheroes

Gepubliceerd op 7 februari 2021 om 16:16

In het Sengerema District Hospital in Sengerema, Tanzania wordt de neonatale intensive care uitgebreid. WWvK doneert zuurstoftanks voor het toedienen van zuurstof aan pasgeborenen, zodat er minder baby’s overlijden.

De aanvraagster Sandra Zoetelief schrijft:

In het Sengerema District Hospital in Sengerema (Tanzania) zijn jaarlijks gemiddeld 11.000 bevallingen, evenveel als jaarlijks in heel Amsterdam. De babysterfte is in Tanzania echter tien keer zo hoog als in Nederland, onder andere door moeilijke leefomstandigheden en slechte toegang tot zorg. 

Met de wens de hoge babysterfte omlaag te brengen werd in 2015, door een samenwerking tussen Sengerema Hospital (Sengerma DDH, het lokale ziekenhuis) en Stichting Vrienden Sengerema Hospital, een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) geopend in het Sengerema DDH. Na de opening van de NICU is de babysterfte in het Sengerema DDH met 40% gedaald in 2017. De NICU is voor Tanzaniaanse begrippen een ontwikkelde afdeling, toch is het in de verste verte niet te vergelijken met de Nederlandse standaarden. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 1600 kwetsbare baby’s opgenomen op de NICU, onder andere vanwege zuurstofgebrek tijdens de geboorte, infecties, prematuriteit en aangeboren afwijkingen. De afdeling is enorm toe aan uitbreiding.  

Stichting Little Superheroes en Stichting Vrienden Sengerema Hospital sluiten de handen ineen om uitbreiding van de NICU mogelijk te maken. Hierbij ligt de focus niet alleen op fysieke uitbreiding met o.a. een toename van de ruimte en apparatuur, maar wordt er ook een duurzame investering gedaan in de vorm van training van Tanzaniaans personeel (o.a. door Nederlandse medici). Relatief simpele (en goedkope) interventies tijdens de bevalling of kort erna kunnen namelijk een hele grote impact hebben. In het projectplan is daarnaast opgenomen dat de stichtingen de NICU gedurende twee jaar ondersteunen in de lopende kosten. Het overkoepelende doel is om betere zorg te bieden voor pasgeboren en ernstig zieke baby’s. Daarnaast wordt er gekeken naar de hele keten van moeder-kind zorg en is het uiteindelijke doel de moeder-kind zorg te verbeteren door zowel fysieke uitbreiding van de afdelingen als goede educatie aan medisch personeel en de moeders. 


«   »