Home » Projecten » projecten 2020 » 297 Stichting Homa Bay

297 Stichting Homa Bay

Gepubliceerd op 7 februari 2021 om 19:26

Ndhole Primary School, aan de voet van de Homa Hills, te Kenia krijgt mede dankzij WWvK een keuken op zonne-energie, zodat de kinderen elke dag op school een warme maaltijd kunnen krijgen.

Ndhole Primary School is een plattelandsschool aan de voet van de Homa Hills, waar nu veel school uitval is vanwege diverse problemen. Een probleem is dat kinderen ondervoed naar school komen en daardoor eerder ziek worden en minder concentratie hebben. Andere problemen voor school zijn kinderarbeid, huiselijk geweld, vroege zwangerschappen, ondervoeding, ziekte, misbruik en verwaarlozing. Een oplossing waar de school mee kwam was een betere keuken zodat kinderen elke dag een warme, gezonde maaltijd kunnen krijgen. Een warme maaltijd per dag betekent voor veel ouders een kind minder te voeden per dag en het motiveert ouders om een kind naar school te sturen en niet thuis te houden voor huishoudelijk werk of veehouderij. Gemiddeld hebben families vijf kinderen en verdient het hoofd van de familie vijf dollar per dag. Dat is erg weinig en de oorzaak van kinderarbeid. In de regio wordt nu gekookt op sprokkelhout, waarvoor bomen gekapt worden. In dit gebied is een hoge mate van erosie. Door niet meer te koken op hout, maar gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen, zoals de zon, willen we een stukje verantwoordelijkheid nemen met een duurzame oplossing voor het erosie probleem, namelijk een keuken op zonne-energie. Op het dak van de keuken komen zonnepanelen. De energie wordt opgeslagen in batterijen die de energie weer geleiden naar kookplaten. Naast de school is een groot, braak liggend stuk grond, waar groente verbouwd gaat worden.


«   »