Home » Projecten » projecten 2020 » 300 Rainbowschool

300 Rainbowschool

Gepubliceerd op 7 februari 2021 om 19:32

Ook dit jaar ondersteunt WWvK deze stichting van Ron en Yvonne Wilke op Sri Lanka.

De Rainbowschool zorgt ervoor dat kinderen uit kansarme gezinnen toch naar school kunnen. Voor deze kinderen betekent dit dat ze heel veel kunnen leren en daardoor goed voorbereid naar de lagere school kunnen. Het geeft ze daardoor veel meer kansen op een goede toekomst.

Ron en Yvonne Wilke zijn nog steeds actief in Sri Lanka en kunnen ervoor zorgen dat het geld van WWvK goed terecht komt en te verantwoorden is.


«