Home » Projecten » projecten 2021

Onze projecten 2021

Een nieuw initiatief van WereldWijd voor Kinderen: De WWvK Jongerenvakantieweek

WWvK ondersteunt Stichting Wigwam door een Jongerenweek te adopteren. Een unieke vakantieweek voor jongeren met een beperking. De jongeren ervaren dat zij helemaal zichzelf kunnen zijn. Tijdens deze week ligt het accent op samen zijn. Samen relaxen, samen op stap gaan of samen koken. Samen met de vrijwilligers, veelal leeftijdsgenoten, worden nieuwe belevenissen gedeeld. ‘Samen’ worden vele grenzen verlegd. Allen zijn na deze week heel wat vaardigheden rijker. Bovenal, er worden vriendschappen gesloten voor het leven!

Voor WWvK redenen genoeg om deze Jongerenweken te adopteren. Uw steun hebben wij hierbij hard nodig. Dat kan in de vorm van een donatie of als vrijwilliger.

Donateur

Middels het donatieformulier op de WWvK website, kunt u deze Jongerenweek eenmalig ondersteunen. Of maak uw donatie over, onder vermelding van “WWvK Jongerenvakantieweek”, op rekeningnummer: IBAN NL31 INGB 000 000 1984. Een periodieke donatie aan WWvK is tevens zeer gewenst.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om deze WWvK Jongerenvakantieweek te organiseren. Voor elke jongere met een beperking zoekt Stichting Wigwam een maatje die één op één begeleiding biedt. Daarnaast worden vrijwilligers gezocht voor de begeleiding van de activiteiten, huishoudelijke hulp en diverse andere elementen.


Wil jij ook een bijzondere levenservaring opdoen? 

Lijkt het jou leuk om een week lang samen met de jongeren een geweldige tijd te beleven en deze WWvK Jongerenvakantieweek tot een onvergetelijke ervaring te maken?


Meld je dan aan als vrijwilliger via de website van Stichting Wigwam, neem contact op per mail of bel telefoonnummer 06-46375735.