Home » Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

Als volwassenen van morgen dienen kinderen voor de volledige en harmonische ontplooiing van hun persoonlijkheid op te groeien in een sfeer van geluk, liefde en begrip.

Hoe bereikt WWvK haar doelen?

WWvK steunt initiatieven en projecten van lidmaten of sympathisanten van het Apostolisch Genootschap, die gericht zijn op het vergroten van ontwikkelingskansen voor kinderen.

Wilt u weten of WWvK uw initiatief of project kan steunen? Klik dan hier.

Hoe betaalt WWvK de ondersteuning van initiatieven en projecten?

De ondersteuning wordt gefinancierd door schenkingen, periodiek of eenmalig, en door sponsorevenementen. Wilt u meer weten over hoe u WWvK kunt steunen? Klik hier.  Wilt u direct doneren, dat kan via geef.nl. (klik hier om direct te doneren) Deze organisatie rekent 5% kosten voor haar bemiddeling. Direct aan ons overmaken heeft daarom onze voorkeur en kan door overmaking op  NL31INGB 000 000 1984, dan zijn er geen kosten van een doorbetalende organisatie.

Sponsorevenementen zijn er in allerlei soorten en maten: van concerten tot golftoernooien en van kniepertjes bakken tot jubilea. Wilt u zelf een sponsoractie organiseren? Hier zijn wat tips

Wilt u weten welke evenementen er binnenkort plaats vinden? Klik dan hier.

 Waar staat WereldWijd voor Kinderen voor?
Zie Missie

Hoe wordt Wereldwijd voor Kinderen  gefinancierd?

Wij worden op verschillende manieren ondersteund. Bijvoorbeeld door giften en bijdragen via donateurs (eenmalig of periodiek). Daarnaast krijgen wij ook gelden binnen door verschillende acties die door het land gehouden worden. Het Apostolisch Genootschap financiert de stichting niet periodiek. Echter, WereldWijd voor Kinderen heeft een financiële garantstelling van Het Apostolisch Genootschap. Dit betekent dat wanneer de stichting meer aanvragen binnenkrijgt dan wij financiële middelen hebben, we een beroep kunnen doen op het Apostolisch Genootschap.

Wat kan ik doen voor WereldWijd voor Kinderen?

Steun ons door donateur te worden van de stichting. Ook kunt u een sponsoractie organiseren om geld in te zamelen voor WereldWijd voor kinderen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mensen die bij de organisatie van WereldWijd voor Kinderen willen helpen, bijvoorbeeld als ambassadeur.

Wat zijn de criteria om een project te ondersteunen?

Alleen lidmaten en sympathisanten van het Apostolisch Genootschap kunnen een project voor sponsoring aandragen via het secretariaat. Het project moet gericht zijn op kinderen, bij voorkeur een duurzame investering zijn en de kosten die dit met zich mee brengt moeten vooraf en achteraf verantwoord worden. Een uitgebreidere omschrijving van de voorwaarden voor een projectaanvraag kunt u hier vinden.

Welke soorten inkomsten zijn er?

De stichting WWvK kent de volgende inkomstenbronnen:

  • Periodieke donaties
  • Eenmalige giften
  • Bedragen uit sponsoracties


Wat gebeurt er met de bedragen die de stichting WWvK ontvangt?

De inkomsten die de stichting WWvK genereert, worden voor minstens 90% besteed aan de projecten die de aanvraagprocedure positief hebben doorlopen. In het bestuursbesluit staat voor welk bedrag elk individueel project wordt ondersteund. De ontvangen bedragen worden na een positief bestuursbesluit overgemaakt naar het project.

Kan ik de donatie en/of sponsorbedrag specifiek toewijzen (oormerken) aan een project?

WWvK geeft er de voorkeur aan vrij te zijn in de besteding va donaties. Het is in beginsel mogelijk om donatie- en/of sponsorbedragen toe te wijzen aan projecten. Wilt u daarvoor tevoren contact met het bestuur opnemen?

Kan mijn donatie- en/of sponsorbedrag de projectondersteuning verhogen?


Projectaanvragen waarvoor al een bestuursbesluit is genomen, kunnen niet worden verhoogd. Het besluit over de ondersteuning en de hoogte van de ondersteuning is immers al genomen. Heeft u een sponsoractie uitgezet met als doel een project aanvullend te ondersteunen, dan zijn er 2 opties:

  • Ondersteuning via de stichting WWvK. In dit geval zal er een aanvullende aanvraag van de projecteigenaar moeten worden ingediend, deze doorloopt wederom de procedure aanvraag projectondersteuning. Als er positief word besloten, kan het aanvullende bedrag worden overgemaakt naar het project.
     
  • Rechtstreekse ondersteuning. Sponsoracties t.b.v. een specifiek project kunnen altijd op eigen titel worden gehouden. De bedragen die gegenereerd worden, kunnen rechtstreeks overgemaakt worden naar het project, door de initiatiefnemer van de sponsoractie. Let op! De sponsoractie is dus niet voor de stichting WWvK, doch direct t.b.v. een specifiek project. Deelnemers aan de sponsoractie moeten dit wel weten. Het gebruik van het logo van WWvK is in dit geval niet toegestaan!

Kan ik een sponsoractie opzetten in het teken van een project dat ondersteund is/wordt door WWvK?

Ja natuurlijk kunt u uw acties koppelen aan projecten om aan te geven welke relatie er is tussen de actie en de stichting WWvK. Uw bijdrage verhoogt niet de bestaande projectondersteuning, maar geeft de stichting WWvK weer extra ruimte voor het ondersteunen van nieuwe projecten.

Kan ik een sponsoractie opzetten voor een andere stichting dan de stichting WWvK?

Dit is uiteraard mogelijk. De inkomsten die met deze actie gegenereerd worden, kunnen direct worden overgemaakt naar de stichting waarvoor u de actie heeft opgezet.
Let op! Ook hier duidelijk aangeven dat het geen actie is voor de stichting WWvK, zodat de mensen die deelnemen ook duidelijk weten waarvoor hun bijdrage bestemd is.
Het gebruik van het logo van WWvK is in dit geval niet toegestaan!