Stichting WereldWijd voor Kinderen 
Visie en Missie 

In memoriam

Na een kortstondige ziekte hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van onze geliefde

Johan van Meenen

Johan was lid van de raad van advies van onze stichting WWvK, voorheen Dabar.nu.
Sinds de oprichting van Dabar.nu in 2003 heeft hij, tot op heden vanuit zijn bewogenheid om in liefde te werken aan een meer menswaardige wereld zich ingezet voor WWvK.
Hij bekleedde diverse functies in de organisatie, zoals bestuurslid/penningmeester en de laatste jaren in de raad van advies. Tevens was hij lid van de kascommissie.

In de vele jaren dat ik hem in deze hoedanigheid mocht kennen is er een mooie verbondenheid ontstaan. Zijn loyale en toegewijde deskundige inzet heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van WWvK/Dabar.nu.  Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor en we zullen in zijn gezindheid verder gaan.

Johan was altijd op zoek naar verbinding uit liefde voor zijn medemens, dichtbij of ver weg. We zullen hem missen en in het bijzonder gaan onze gedachten naar zijn vrouw en zijn gezin. We wensen hen veel sterkte en kracht om het verlies van een dierbare man te verwerken.

Namens het bestuur en raad van advies van WWvK,

A. van der Hulst

Januari 2019


Visie

Levend in  een zeer welvarende en rijke  omgeving is het wenselijk de nood van anderen te zien. Vanuit die positie kan WWvK voor anderen, met name voor kinderen, een positieve  bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan en hun ontwikkeling.

Missie
De stichting WWvK wil voor elk kind, overal op aarde, een liefdevol klimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voorzieningen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

Hiermee geeft de stichting invulling aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Tevens sluit de stichting aan bij het
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.


Doneren?

Wilt u direct doneren, dat kan via geef.nl.  Klik hier of op het logo van Geef.nl dat rechts op elke pagina staat of scan de QR code. 

Geef.nl betaalt van uw donatie 95% aan ons door. 
Direct aan ons overmaken kan ook: IBAN NL31INGB 000 000 1984

 

Meer weten? zie veelgestelde vragen


WWvK zoekt projecten, in binnen- en buitenland, overal waar kinderen steun nodig hebben, willen we graag helpen. Mail ons met tips of (aan)vragen.