Stichting WereldWijd voor Kinderen


Visie en Missie


Visie
Levend in een zeer welvarende en rijke omgeving, is het wenselijk de nood van anderen te zien. Vanuit die positie kan WWvK voor anderen, met name voor kinderen, een positieve  bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan en hun ontwikkeling.

Missie
De stichting WWvK wil voor elk kind, overal op aarde, een liefdevol klimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voorzieningen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

Hiermee geeft de stichting invulling aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Tevens sluit de stichting aan bij het
VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.  


Doneren?
Wilt u direct doneren, dat kan via Geef.nl.  Klik hier of op het logo van Geef.nl dat rechts op elke pagina staat. Geef.nl betaalt van uw donatie 95% aan ons door. 

Direct aan ons overmaken kan ook: IBAN NL31 INGB 000 000 1984.
Als u daarbij uw mailadres vermeldt, kunnen wij u regelmatig over WWvK informeren.


WWvK zoekt projecten, in het binnen- en buitenland, overal waar kinderen steun nodig hebben, willen we graag helpen. Mail ons met tips of (aan)vragen.


Meer weten? Zie veelgestelde vragen