Stichting WereldWijd voor Kinderen 
Visie en Missie 

Visie

Levend in  een zeer welvarende en rijke  omgeving is het wenselijk de nood van anderen te zien. Vanuit die positie kan WWvK voor anderen, met name voor kinderen, een positieve  bijdrage leveren aan de kwaliteit van hun bestaan en hun ontwikkeling.
Missie
De stichting WWvK wil voor elk kind, overal op aarde, een liefdevol klimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen. Zij legt zich toe op het verbeteren van voorzieningen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning in de opvoeding.

Hiermee geeft de stichting invulling aan de doelstelling van het Apostolisch Genootschap: in liefde werken aan een menswaardige wereld. Tevens sluit de stichting aan bij het

VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Doneren?

Wilt u direct doneren, dat kan via geef.nl.  Klik hier of op het logo van Geef.nl dat rechts op elke pagina staat of scan de QR code. 

Geef.nl betaalt van uw donatie 95% aan ons door. 
Direct aan ons overmaken kan ook: IBAN NL31INGB 000 000 1984

Meer weten? zie veelgestelde vragen


Wilt u WWvK steunen én aan een leuk evenement meedoen? Klik hier voor meer info over de komende bikersdienst en de Golfdag.


OPROEP !

 Steun voor wederopbouw voor een menswaardige wereld.

Watersnood, stormschade, aardbevingen, droogte, maar ook “etnische zuiveringen” en        oorlog: op veel plaatsen in de wereld menswaardig leven ver te zoeken. Voor sommige plaatsen is gelukkig veel aandacht (denk aan Sint Maarten), maar voor een land als Bangladesh waar op dit moment vele rampen samen komen, veel minder.

Als apostolischen willen wij zorgen voor onze eigen vierkante meter, maar ook een helpende hand bieden daar buiten. Alleen, hoe doe je dat als je in Enschede, of Perth woont? Wij willen graag in contact komen met mensen, die in de rampgebieden van vandaag leven. En als het even kan langer lopende projecten steunen en daarmee de wederopbouw.

Kennen jullie mensen in Sint Maarten, Bangladesh of elders waar nood is?

Of mensen, die daar mensen kennen? Meld dit dan a.u.b. via info@wwvk.nl