Onze projecten

Jaarlijks steunt WWvK diverse initiatieven in binnen- en buitenland. De projecten en initiatieven van onze partnerorganisaties zijn verschillend van aard, structuur, omvang en ‘doelgroep’. Maar de kern is altijd dezelfde: een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen, met volop ontwikkelingskansen voor elk kind. We selecteren onze partners en projecten selectief op doelgroep, impact en duurzaamheid.

Houdt onze Facebook-pagina in de gaten voor het laatste nieuws.

Onze projecten in 2021

In 2021 hebben wij totaal 13 projecten gesteund, zowel met structurele partners als projecten die WWvK eenmalig ondersteunt. 2 projecten zijn in Nederland ondersteund en 11 projecten op andere plekken in de wereld. De projecten richtten zich met name op onderwijs, verbeteren leefklimaat en gezondheidszorg. 

Samenwerking met Kinderfonds Mamas en Stichting Wigwam

Naast het ondersteunen van eenmalige projecten, werkt WWvK samen via structurele partnerschappen. Wij geloven zo nog beter te kunnen bijdragen aan het realiseren van gelijke kansen en een menswaardig bestaan voor kinderen in kwetsbare situaties. Hieronder staan onze structurele partners en projecten die wij voor meerdere jaren ondersteunen.

Watersnoodramp 2021

WWvK heeft in 2021 tijdens een speciale hulpactie bijna € 22.000,- opgehaald voor de watersnoodramp in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Dit bedrag is ten goede gekomen aan door deze ramp getroffen projecten die kwetsbare kinderen ondersteunen en een liefdevol thuis bieden.

Kan WWvK mijn project steunen?

WWvK ondersteunt diverse projecten in binnen- en buitenland. Denk jij dat jouw project past bij het werk van onze stichting? Controleer dan eerst jouw project aan de hand van onze criteria. Vul vervolgens ons aanvraagformulier in en stuur dit ingevuld retour naar info@wwvk.nl. We zien jouw aanvraag graag tegemoet.