Organisatie

Het bestuur van WWvK is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Het bestuur heeft ook de verantwoordelijkheid voor het initiëren van meerjarige samenwerkingsverbanden met andere projectpartners en het selecteren van bestemmingsdoelen voor donaties. Het bestuur komt maandelijks formeel bijeen voor een bestuursvergadering om de stand van zaken van de stichting te bespreken. Hierbij worden ook de projectaanvragen beoordeeld en de donaties toegewezen.

Huidige bestuursleden

Annemieke Floor-Schreudering 
Bestuurslid | Voorzitter

Marijke Berk
Bestuurslid | Vice-Voorzitter & Projecten

Wendeline de Crook-Slothouwer 
Bestuurslid | Secretaris

Nico van der Ree
Bestuurslid | Penningmeester

Anita van der Kooi 
Bestuurslid | Algemeen

Annelous Neven
Bestuurslid | Marketing en Communicatie

Wendy Veldhuizen
Bestuurslid | Fondsenwerving en Ambassadeurs

Raad van Advies

WWvK heeft een Raad van Advies die haar met raad en daad terzijde staat. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Arthur Douglas 
  • Ton van der Hulst
  • Dick Riemers
  • Vivian van Wijk

Raad van Toezicht

Het toezicht op het beleid en de uitvoering van het bestuur is opgedragen aan de Raad van Toezicht. Tenminste twee keer per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur van WWvK. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Arie de Vries
  • Leonie Wesseling
  • Martijn Schoonaard
  • Jaap Barendregt

Kascommissie

De kascommissie heeft tot taak het bestuur te adviseren en verslaglegging te geven over de controle van de kas aan de hand van door het bestuur verstrekte informatie. De commissie beoordeelt de jaarrekening en doet hierover verslag aan het bestuur. De kascommissie bestaat thans uit:

  • Ronnie Tsuï
  • Coos Oudhof

Jaarplan

Het bestuur van WWvK legt zijn beleid jaarlijks vast in een jaarplan.
Het jaarplan voor 2022 is hier te lezen:

Jaarplan 2022