Jaarverslagen

Met de steun van sponsors, partners en institutionele donoren heeft Wereldwijd voor Kinderen de afgelopen jaren bijgedragen aan een liefdevol en beter leefklimaat voor kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden. Wij werken belangeloos aan een goede toekomst van kwetsbare kinderen. In onze jaarverslagen is te lezen wat we hebben gedaan en wat we hebben bereikt. Samen kunnen we meer.

Wat heeft WWvK bereikt in 2021-2022?

In ons meest recente jaarverslag laten we je graag zien welke projecten wij het afgelopen hebben ondersteund en bieden we inzicht in onze geldbesteding en de impact van ons werk. Voor onze projecten in het huidige jaar verwijzen wij graag naar onze Projecten-pagina.

Eerdere jaarverslagen