Klachten

Bij vragen luisteren we en bedenken graag samen een oplossing. We gebruiken je input om onze service te verbeteren. Daarom horen we graag als er iets is.

Klachtenregeling

Stichting Wereldwijd voor Kinderen streeft er naar de haar toevertrouwde gelden efficiënt en effectief in te zetten en op een transparante en betrouwbare manier te werken. Een klachtenregeling is een noodzakelijk onderdeel van transparantie en betrouwbaarheid en daarom beschikt Wereldwijd voor Kinderen over een klachtenregeling waarin klachten worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelaar.

Wereldwijd voor Kinderen heeft een permanente, onafhankelijke klachtenfunctionaris, die benoemd is door het bestuur van Wereldwijd voor Kinderen. De klachtenfunctionaris is een persoon die affiniteit heeft met de doelstelling van Wereldwijd voor Kinderen en geen relatie heeft met Wereldwijd voor Kinderen, anders dan die van klachtenbehandelaar. Kijk hier voor de klachtenprocedure

Je kunt ons bereiken via info@wwvk.nl.

Klachtenfunctionaris

Onze onafhankelijke klachtenfunctionaris is: Gert Jan Jansen