Komt jouw project in aanmerking voor een donatie?

Jaarlijks steunt WWvK diverse initiatieven in binnen- en buitenland. De projecten en initiatieven van onze partnerorganisaties zijn verschillend van aard, structuur, omvang en ‘doelgroep’. Maar de kern is altijd dezelfde: een liefdevol opvoedingsklimaat scheppen, met volop ontwikkelingskansen voor elk kind. We selecteren onze partners en projecten selectief op doelgroep, impact en duurzaamheid.

Denk jij dat jouw project past bij het werk van onze stichting en voldoet jouw project aan onderstaande criteria? Vul dan ons aanvraagformulier en het begrotingsformulier in en stuur dit ingevuld retour naar info@wwvk.nl. We zien jouw aanvraag graag tegemoet.

Welke projecten ondersteunen wij niet?

 • Projecten van stichtingen zonder ANBI status. In het geval van noodhulp kan hier van worden afgeweken.
 • Projecten zonder duidelijke begin- en einddatum.
 • Aanvragen voor individuen.
 • Aanvragen waarbij financiering op een andere manier kan worden verkregen, zoals via overheidssubsidie, verzekering, etc.
 • Projecten met een direct of indirect commercieel belang.
 • Projecten met als doelstelling om de eigen stichting intern te verbeteren of te professionaliseren.
 • Projecten in het buitenland zonder een officieel geregistreerde, lokale partner.

Welke projecten ondersteunen wij wel?

 • Projecten die passen bij de doelstelling van WWvK.
 • Projecten waarbij WWvK écht het verschil kan maken.
 • Projecten die een langdurige impact hebben.
 • Projecten waarbij de monitoring is gegarandeerd.
 • Projecten waarbij de continuïteit is verzekerd.
 • Ondersteuning bij crowdfunding of sponsoracties, mits dit een aanwijsbaar en significant financieel resultaat oplevert voor een project dat past bij de doelstelling van WWvK en is goedgekeurd door het bestuur van WWvK.
 • Projecten die aantoonbaar in staat zijn te communiceren (in woord en beeld) over de impact van onze ondersteuning voor kwetsbare kinderen.
 • Projectpartners ondersteunen die reeds succesvol met WWvK hebben samengewerkt en voldoen aan alle criteria die hierboven worden gesteld (zie ook hieronder: structurele partners).

 

NB: Wat in het verleden is toegekend, biedt geen garantie voor de toekomst.