Transparantie, keurmerken en governance

CBF-erkenning

Stichting Wereldwijd voor Kinderen is een Erkend Goed Doel. WereldWijd voor Kinderen heeft sinds 1 september 2016 de CBF erkenning.

Dit betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen die zijn vastgesteld door een onafhankelijke commissie van o.a. donateurs. Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) controleert dit, zodat je zeker weet dat jouw steun goed terecht komt!

Met de CBF Erkenning kun je er op vertrouwen dat elke euro zorgvuldig door Wereldwijd voor Kinderen wordt ingezet voor ons werk: Voor elk kind, overal op aarde, een liefdevol klimaat scheppen met volop ontwikkelingskansen.

Bekijk ons CBF-Erkenningspaspoort hier.

Hoe wordt mijn geld besteed?

Wereldwijd voor Kinderen besteedde in het afgelopen jaar 93 procent van de geworven fondsen aan het realiseren van een liefdevol klimaat met volop ontwikkelingskansen voor kwetsbare kinderen in Nederland en in ontwikkelingslanden.

ANBI: Doneren met belastingvoordeel

De belastingdienst erkent Wereldwijd voor Kinderen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor donateurs en voor Wereldwijd voor Kinderen. Donateurs kunnen hun schenking aftrekken van de belasting en Wereldwijd voor Kinderen hoeft geen schenk- en/of erfbelasting te betalen. Donaties komen hierdoor volledig ten goede aan ons werk.

Code Goed Bestuur

Wereldwijd voor Kinderen voldoet aan de Code Goede Bestuur. De Code Goed Bestuur is opgenomen in de Erkenningsregeling Goede Doelen. De code gaat over het besturen van goede doelen, het houden van toezicht, het afleggen van verantwoording en een goede omgang met alle belangrijke relaties van het goede doel (donateurs, vrijwilligers, de begunstigden, enz.). Hierbij voldoet Wereldwijd voor Kinderen aan de Richtlijn RJk C2 voor Kleine fondsenwervende organisaties van de Raad voor de Jaarverslaggeving

WereldWijd voor Kinderen onderschrijft onderstaande principes van de Code Goed Bestuur:

Integriteit

Filantropische instellingen handelen te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor zij staan.

Kwaliteit

Filantropische instellingen functioneren op professionele wijze, gaan zo efficiënt en effectief mogelijk met hun middelen om en proberen hun deskundigheid waar mogelijk te bevorderen. Zij streven ernaar zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren en committeren zich daarom aan het principe van continu leren en verbeteren. 

Transparantie

Filantropische instellingen staan borg voor openheid naar en het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten aan hun belanghebbenden. Zij voorzien hun belanghebbenden daarom van voor hen relevante inhoudelijke en financiële informatie.

De Kennisbank Filantropie

De Kennisbank Filantropie verzamelt vanuit een onafhankelijke positie informatie van Nederlandse goede doelenorganisaties. De Kennisbank Filantropie legt deze gegevens vast in een centrale database en maakt de goede doeleninformatie voor een breed publiek inzichtelijk. Zo wordt de sector in kaart gebracht en de transparantie bevorderd. WereldWijd voor Kinderen is opgenomen in de goede doelen database van de Kennisbank Filantropie.

GeefWijzer Goede Doelen

WereldWijd voor Kinderen staat geregistreerd als goed doel op de website van GeefWijzer. Op deze website zie je hoe transparant een goed doel is, of wat de kans is dat zij een hoge maatschappelijke prestatie neerzet. Maar ook vind je de opinie van donateurs van goede doelen. Dit alles kan helpen bij het vergelijken van goede doelen en het vinden van een organisatie die je wilt steunen. Ook kan WereldWijd voor Kinderen via deze website beoordeeld worden.

Alliantie Kinderarmoede

WereldWijd voor Kinderen is partner van de Alliantie Kinderarmoede. De Alliantie Kinderarmoede is een netwerk van publieke en private partijen dat een einde wil aan kinderarmoede in Nederland. Met meer dan 250 partners uit verschillende sectoren en regio’s is de Alliantie Kinderarmoede een krachtig middel om kinderarmoede tegen te gaan.

Links & Downloads

Geef kwetsbare kinderen de kans op een liefdevol en menswaardig bestaan