Ons motto:
Werken aan een liefdevol klimaat voor elk kind

Over WWvK

Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) is een zelfstandige stichting. WWvK richt zich op hulp aan en ontwikkeling van kansarme kinderen wereldwijd. WWvK stelt zich ten doel, aansluitend bij het Verdrag inzake de Rechten van het kind, voor kinderen een liefdevol, duurzaam en gelijkwaardig opvoedingsklimaat te scheppen met volop ontwikkelingskansen. Dit geeft hen de kans uit te groeien tot mensen die op hun beurt inhoud willen geven aan barmhartigheid, vergevingsgezindheid, liefde en meer menswaardigheid. Alles zonder acht te slaan op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele geaardheid of geslacht.

Word nu donateur van WWvK. Samen staan we sterker.

WWvK staat voor:

  • Wij geloven dat ieder kind recht heeft op een gelijke kans.
  • Wij geloven dat we samen meer kunnen bereiken dan ieder van ons afzonderlijk.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met elkaar het verschil kunnen maken door mensen met elkaar te verbinden.
  • Wij voelen ons verantwoordelijk voor elke euro die een donateur of sponsor ons toevertrouwt en zorgen ervoor dat giften maximaal ten goede komen aan kwetsbare kinderen.
  • Wij zijn een persoonlijke en dienende Nederlandse organisatie met een maximale betrokkenheid bij onze missie. Onze bestuursleden werken onbezoldigd.

Visie

Stichting WWvK wil vanuit compassie werken aan gelijke kansen en een menswaardig bestaan voor kinderen in kwetsbare situaties. Vanuit het besef dat iedereen gelijkwaardig en met elkaar verbonden is, voelen we ons medeverantwoordelijk voor het in een menswaardige omgeving laten opgroeien van kinderen.

Missie

WWvK ondersteunt projecten die zich richten op het verbeteren van voorzieningen voor kinderen zoals voeding, gezondheidszorg, onderwijs, speelmogelijkheden, sociale zekerheid en ondersteuning bij de opvoeding.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

De nieuwsbrief van WWVK

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.